Musée Antoine Lécuyer

Historisk snabbkurs: Vem var filosofen Rousseau

”Människan är född fri”, sa Rousseau. Men vem var han egentligen? Vi berättar allt som är värt att veta om den schweizisk-franske filosofen – och det tar bara fem minuter.

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778): I korthet

Född i: Genève i Schweiz.

Studier: Geometri, filosofi, astronomi och musik.

Jobb: Filosof, tonsättare och sekreterare vid den franska ambassaden i Venedig.

Mest kända verk:Émile beskriver Rousseaus teori om en fri barnuppfostran.

Civilstånd:Gift och far till fem barn. Barnen gavs bort till ett hem för föräldralösa.

”Människan föds fri”. Jean-Jacques Rousseau

Rousseau: De viktigaste tankarna

I villan Les Charmettes i södra Frankrike levde Rousseau sitt ”livs korta lyckliga tid” med de Warens.

© Mamsnyg.com & Chris Bertram

Civilisering är skadlig!

Människan hade i sitt naturtillstånd en anspråkslös och fri tillvaro. Med tiden utvecklade hon förnuft och förmågan att samarbeta, och möjligheten till ett bättre liv uppstod. Samarbetet ledde dock till onödiga behov. Girighet och maktbegär uppstod, när människor jämförde sig med varandra.

Likhet ger frihet

Naturtillståndet kan inte återskapas, men människan bör inrätta samhället så alla når en så hög grad av frihet som möjligt. Friheten kan i det moderna samhället uppnås endast när människor lyder under en lag som är lika för alla. Samhällets viktigaste uppgift är att genom det kollektiva garantera den enskilde frihet, jämlikhet och egendom.

Barn ska utvecklas naturligt

Ett fritt samhälle kräver fria medborgare. Förmågan att hantera ­friheten får man via uppfostran. Uppfostrans viktigaste princip är att den vuxne ska påverka barnet så lite som möjligt, då det av naturen skapats perfekt.

Under de första åren ska uppfostraren se till att ge barnet stor fysisk frihet, så barnet snabbt upplever sig ha herraväldet över sin egen kropp.

När barnet fyller tolv ska det lära sig att tänka abstrakt. Lärdom uppnås inte med hjälp av böcker, utan genom egna erfarenheter.

Den vuxne ska stötta den unga i att bilda sig sin egen mening utan att bry sig om vad andra anser. ­Samtidigt ska den unga lära sig ta hänsyn och visa empati med andra.

Viktigast av allt är att unga lär sig tänka själva. Rousseaus teorier bryter mot tidigare idéer om barn som varelser som måste formas till en viss roll.

De nya tankarna speglar 1700-talets moderna värld, som är föränderlig och oförutsägbar.

Tre höjdpunkter för Rousseau

  • Som liten pojke tyckte Rousseau om när hans pappa läste godnatthistorier i form av romantiska noveller. Dessa ersattes senare av klassiska verk från antiken.
  • Rousseau flyttade som 20-åring in hos den tretton år äldre, förmögna adelskvinnan Françoise-Louise de Warens, och levde sedan med henne i två år.
  • Filosofens karriär tog fart, när han var i 40-årsåldern. Rousseau gav då ut sina ­viktigaste verk och solade sig i böckernas framgångar och kollegornas beundran.

...och en motgång

  • Paranoia gjorde filosofens sista år ­plågsamma. Rousseau var övertygad om att kollegorna var fientligt inställda. Sjukdomen förstörde många nära vänskaper.

Rousseau fick inflytande på uppfostran

... eftersom boken Émile kom att ligga till grund för tyska teorier om lek och rörelse som en del av skolundervisningen på 1800-talet.

Uppfostringsmetoderna vann genklang på allvar på 1960-talet, då barns medbestämmande och självförverkligande uppmärksammades.

Få vet att ...

... Rousseau skadades svårt, när han 1776 blev påsprungen av en grand danois. Under en promenad i Paris mötte han på en trång gata en vagn.

För att inte bli överkörd klev filosofen åt sidan, men blev i stället på­sprungen av hunden, som sprang vid sidan av vagnen.

Kollisionen gav Rousseau en hjärnskakning och kanske bestående skador på hjärnan. Filosofens död två år senare kan enligt vissa historiker ha berott på konsekvenserna av krocken med hunden.