Historisk snabbkurs: Vem var filosofen Mary Wollstonecraft?

”Rättvisa, inte välgörenhet, saknas i världen”, sade Mary Wollstonecraft. Men vem var hon egentligen? Vi berättar vad du behöver veta om den engelska filosofen – och det tar endast fem minuter.

Hängande ögonlock: Förlamning fick det ena av Marys ögonlock att hänga.

© Tate Britain

Mary Wollstonecraft (1759 - 1797) i korthet:

Född i: London i England.

Studier: Självlärd filosof, författare och redaktör.

Jobb: Filosof, författare, journalist, redaktör och guvernant.

Mest kända verk: Till försvar för kvinnans rättigheter (1792). Till försvar för människans rättigheter (1790).

Civilstatus: Gift och mor till två döttrar.

Tre framgångar för Mary Wollstonecraft

 • Ovanligt nog för en kvinna blev Mary år 1787 redaktör och skribent på tidningen Analytical Review. Till sin syster sade hon att hon skulle bli ”den första av en helt ny art”.

 • Mary blev entusiastisk, när hon som ung kom att ingå en krets av tidens stora tänkare som Thomas Paine, en av filosoferna bakom den amerikanska revolutionen.

 • Efter en rad olyckliga kärleksaffärer fann Mary vid 37 års ålder till slut lyckan med ­kollegan William Godwin. De gifte sig och fick strax därefter en dotter.

... och en motgång

Lyckan blev kortvarig. Några dagar efter förlossningen dog Mary i barnsängsfeber. Hon lämnade efter sig den nyfödda, maken och en dotter från en tidigare relation.

Mary och William hade varsin lägenhet i The Polygon som syns till vänster på bilden.

© Shutterstock

Mary Wollstonecraft: De viktigaste tankarna

 • Världen har skapats god!
  Gud har skapat världen, som i sin grundform är perfekt. Allt ont, som orättvisor och förtryck, kommer från människan.

  Det onda kommer av ­känslor som passion och fåfänga och kan bekämpas med klokhet och förnuft – egenskaper som alla människor bör tillägna sig.

 • Makar ska vara vänner Strävan efter förnuft är nödvändig för båda könen. Kvinnor är emellertid benägna att låta sig styras av behovet av att tända männens begär i stället för att sträva efter förnuft.

  För att förebygga detta beteende bör makar låta förhållandet bygga på vänskap och inte på sexuell åtrå. Hustru och make bör samtidigt förbli självständiga individer.

 • Samvetet är viktigast Liksom människans privata liv bör styras av förnuft och strävan efter rättfärdighet, ska samhället också vara inrättat på ett sådant sätt att det gynnar rättfärdighet och den enskildes möjlighet till ett gott liv. Mänskliga skiljelinjer som rang och nationalitet bör den medvetne ­medborgaren förhålla sig kritisk till.

  Kärlek till fosterlandet är ­nämligen inte entydigt bra. ­Universell kärlek till människor ­oavsett nationalitet är viktigare än självisk kärlek till hemlandet.

  På samma sätt behöver medbor­gare endast följa lagar som är i överensstämmelse med naturliga rättigheter och gudagiven rättvisa. När allt kommer omkring är den enskilde bunden enbart av sitt eget samvete, som inte får begränsas av exempelvis lagar, som fråntar människor medborgerliga rättigheter, om de har vissa politiska synpunkter.

  Politisk rättvisa betyder även att rättigheter ska gälla alla i samhället, även kvinnorna.

Mary Wollstonecraft fick inverkan på moralen

... som hon struntade i, i varje fall med avseende på sex. Hon fick sitt första barn utanför äktenskapet och hävdade kvinnans rätt att stå för och leva ut sitt sexuella begär. ­

Frimodigheten var unik i samtiden, och gjorde Wollstonecraft till en ­föregångare för senare feminister.

Vad få vet om Mary Wollstonecraft är att ...

Mary två gånger försökte ta sitt liv. Första gången troligen med laudanum, en opium­lösning. Andra gången försökte hon dränka sig genom att hoppa i floden Themsen.

Båda självmordsförsöken berodde på olycklig förälskelse i den amerikanske ­äventyraren Gilbert Imlay, som Mary hade en dotter med. Mary räddades i sista stund.