Shutterstock

Historisk snabbkurs: Vem var filosofen Konfucius?

”Gör aldrig mot andra vad du inte vill att de ska göra mot dig”, sade Konfucius. Vem var han egentligen? Vi berättar det du behöver veta om den kinesiske filosofen – och det tar endast fem minuter.

Konfucius (551–479 före Kristus) i korthet:

Född i: Qufu i Kina.

Studier: Musik, bågskytte, stridsvagnskörning, kalligrafi, matematik och religiösa ritualer.

Jobb: Politisk tänkare, filosof, revisor och ämbetsman.

Mest kända verk: Samtalen med Konfucius (Lunyu), en samling av Konfucius lärosatser, nedskrivna av lärjungar.

Civilstånd: Gift, tre barn.

Konfucius: Hans viktigaste tankar

Himlen står för ordning!
Allt styrs av en gudomlig kraft kallad Tian, kinesiska för ”himlen”. Tian står för naturens och universums ­ordning och styr allt som sker.

Traditioner, seder och ritualer är därför ett uttryck för himlen. ”Tian är både vad världen är, och hur den är det”, sade Konfucius.

Platsen i hierarkin förpliktigar
På samma sätt som himlen står över människorna, står fursten över sina undersåtar. Även bland undersåtarna finns en strikt hierarki: Mannen bestämmer över hustrun, föräldrarna över barnen, och de äldre över de yngre.

För att upprätthålla ordning och balans ska alla behandla dem som står lägre i hierarkin med godhet och välvilja.

Exempel är bästa rättesnöret
Samhället är uppbyggt på en strikt hierarki, men bör inte styras av regler. I stället ska människor leda och påverka varandra genom att föregå med gott exempel, ansåg Konfucius.

En far ska till exempel visa sin son rätt väg genom att själv uppföra sig väl. Det samma gäller fursten, som bör visa sin moraliska överlägsenhet i allt han gör. Moral är bättre än straff för att upprätthålla lag och ordning i samhället. Om furs­ten regerar genom straff lär under­såtarna sig bara att undgå straffen.

Ger fursten i stället prov på moral, tar befolkningen efter honom.

Viktigast av allt är att uppvisa förståelse och medkänsla och att vara mot andra på samma sätt som man själv vill behandlas. Gör aldrig mot andra vad du inte vill att de ska göra mot dig.

Furstens personliga moral var därför viktigare än rätt härkomst, ansåg Konfucius. Framför allt skulle fursten återgälda folkets trohet med rättfärdighet och godhet.

Tre höjdpunkter för Konfucius

  • Han föddes in i shi-klassen, skiktet mellan aristokratin och resten av befolkningen. Konfucius status gjorde att han till exempel kunde få ett jobb som statlig ämbetsman.

  • Utnämningen till guvernör som 40-åring och senare en ministerpost utgjorde höjdpunkterna i Konfucius karriär i staten Lu. ­Lojalitet och duglighet gav framgång.

  • Konfucius använde list, när han år 498 före Kristus hejdade en kupp mot Lus härskare. Filosofen hyllades för sin diplomatiska talang, kunskap och människokännedom.

... och en motgång

När Konfucius fann att hertigen av Lu gärna lät sig mutas med snabba hästar och villiga kvinnor blev han oerhört besviken. Kort tid senare lämnade filosofen sin post i bitterhet.

Konfucius fick inverkan på examen

... som var nödvändig för att göra karriär som ämbetsman i Kina. ­Filosofen ansåg att kunskaper ­snarare än familj och pengar skulle avgöra den enskildes chans att få jobbet.

Hans principer kom att ligga till grund för ett rättvisare och ­likartat examenssystem.

Aprikosaltaret står på den plats där Konfucius enligt legenden undervisade sina lärjungar i hemstaden Qufu.

© Iamsnyg.com & Rolf Müller

Vad få vet om Konfucius är att ...

Konfucius i 20-årsåldern arbetade som fåraherde. ­Familjen var fattig efter faderns död, och den blivande ­filosofen fick ta de jobb han kunde få. Med lönen kunde

Konfucius bland annat ge sin mor en fin begravning. På så sätt visade han föräldrarna ­respekt och kärlek, vilket var avgörande egenskaper i dåtidens Kina.