International Institute of Social History
Karl Marx

Han förutspådde revolutionen

Den preussiske filosofistuderanden skrev upprört om industrialiseringens ekonomiska orättvisor och brutala villkor för den nya arbetarklassen – och hans farliga tankar om ett radikalt nytt politiskt system gjorde att han blev tvungen att fly.

Som ung och radikal filosofistuderande började Karl Marx ­skriva artiklar i tidningen Rheinische Zeitung, där han kritiserade den konservativa regeringen i Preussen.

När tidningen förbjöds flyttade Marx till Paris, där han anslöt sig till en annan oppositionell tidningsredaktion, men även den förbjöds snart av myndigheterna.

”Proletärer i alla länder, förena er.” Marx och Engels i Kommunistiska manifestet.

Under 1840-talets första hälft blev han vän med Friedrich Engels, som var son till en tysk fabriksägare i England.

De båda männen flyttade senare till Bryssel, där de blev medlemmar av en hemlig socialistisk förening.

Tillsammans började de arbeta på en text, som 1848 gavs ut under namnet Kommunistiska manifestet.

”Das Kapital” var Marx magnum opus, men de båda sista banden gavs ut efter hans död.

© Zentralbibliothek Zürich

Den politiska oro som spred sig i flera europeiska länder orsakades inte av Marx och Engels bok, som förutspådde revolutionen, men den ledde till att Marx blev tvungen att fly från stad till stad innan han till slut kunde slå sig ner i London med sin familj.

Under resten av sitt liv fortsatte Marx att skriva i olika tidningar, samtidigt som han arbetade på sin bok Kapitalet, som färdigställdes av Engels efter att Karl Marx avlidit 1883.

Från land till stad

Industrialiseringens genombrott under 1800-talet medförde att många flyttade in till städerna för att bli löntagare.

Samtidigt växte de ekonomiska klyftorna i ­samhället, eftersom den effektiva fabriks­produktionen gjorde bolagsägarna stenrika, medan deras anställda knappt kunde ­försörja sina familjer.

Dessa förhållanden såg Friedrich ­Engels på nära håll på sin fars textil­fabrik i Manchester, och han beskrev ­förhållandena i boken Die Lage der arbeitenden Klasse in England.

Medan fabriksägarna tjänade förmögenheter, var den vanlige arbetaren under 1800-talet och början av 1900-talet utfattig.

Shutterstock

Som en reaktion på de konservativa europeiska regeringarna uppstod det i flera länder rörelser som ville förändra samhället – genom reformer eller revolution.

I dessa kretsar fick Marx vision om ett kommunistiskt samhälle, där arbetarklassen tar makten, ett mycket stort inflytande.

Vad hände sedan?

Efter det fransk-tyska kriget 1870–1871 grundades Pariskommunen i den franska huvudstaden som en protest mot den konservativa regeringens kapitulation för tyskarna.

Karl Marx skrev på ett manifest om hur hans åsiktsfränder i kommunen skulle agera.

Texten hann ­emellertid inte publiceras förrän Pariskommunen krossades av franska regeringsstyrkor i maj 1871.

  • 1885: Två år efter Karl Marx död publiceras andra ­bandet av hans livsverk Kapitalet – redigerat av Friedrich Engels. Det tredje bandet, även det redigerat av Engels, ges ut 1894.
  • 1917: Vladimir Lenins bolsjeviker tar makten i Ryssland och utformar en politik baserad på bland annat Marx idéer om kommunismen. Lenin tillfogar emellertid sina egna tankar om att en elit måste styra samhället.
  • 1919: Efter första världskrigets slut får Karl Marx ­födelseland Tyskland med valet av Friedrich Ebert för första gången en socialdemokratisk regeringschef. Partiet förbjuds 1933 av nazisterna.