Dinodia Photos/Imageselect & Shutterstock
Gandhi nazism

Fem skäl till varför Gandhi var en hycklare

Med sina principer om icke-våld befriade Mohandas Gandhi fosterlandet Indien och inspirerade frihetsrörelser runt om i världen. Men bakom stängda dörrar misshandlade Gandhi sin fru och talade illa om svarta.

1. Sexfixering

Gandhi sitter med bok

Gandhi bad flera kvinnor att sova nakna med honom i hans säng, så att han skulle kunna testa sin avhållsamhet.

© Shutterstock

Sov med ung släkting

Älskog var endast ett redskap för att få barn, och indierna skulle hellre spara sin energi till den nationella frihetskampen lät Gandhi sina anhängare förstå. För egen del var frihetskämpen dock i det närmaste besatt av sex.

Han hade åtskilliga intima – men troligen inte sexuella – förhållanden med flera kvinnor, bland andra den vackra danska missionären Esther Færing, som han beskrev som ”mitt kära barn”.

I 70-årsåldern började Gandhi även dela säng med mycket unga flickor, bland annat sin 18-åriga släkting Manu. Syftet var enligt Gandhi att han ville sätta sin avhållsamhet på prov.

Värst var prövningarna dock för Gandhis hustru. De unga kvinnorna bodde hos familjen, och när konflikter inträffade tog Gandhi ofta deras parti gentemot hustrun, som han ansåg hade en tendens att vara ”småaktig”.

2. Hustruvåld

Kasturba Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, Indien

Kasturba gifte sig med Gandhi när hon var 14 år. Paret fick fyra söner.

© www.gandhiserve.org/Wikimedia Commons

Misshandlade sin fru

Gandhi predikade mildhet och icke-våld, men de vackra principerna gällde inte när det handlade om hustrun Kasturba. i sin självbiografi medger Gandhi både att han slagit hustrun och att han försökt kasta ut henne ur huset med våld.

Misshandeln var inte enbart fysisk. Gandhi såg ner på Kasturba, som aldrig hade lärt sig att läsa och skriva. Han skrev bland annat att hon påminde honom om en ko, som ”på sitt eget dumma sätt försöker säga något”.

Gandhi vägrade att låta hustrun behandlas med penicillin – ett beslut som 1944 kostade henne livet. Han motiverade sitt beslut med att penicillin var ett utländskt preparat, som indier inte borde ta.

Det gällde emellertid inte för Gandhi själv. Han tog själv mediciner och genomgick även en operation för blindtarmsinflammation – utförd av en brittisk militärläkare 1924.

3. Defaitism

Hitler, Danzig, andra världskriget

Gandhi skrev sitt första brev till Hitler i juli 1939. Mindre än två månader senare invaderade diktatorn Polen.

© Shutterstock

Ville offra judar och britter

Gandhis motstånd mot Indiens kolonialherre Storbritannien gjorde honom blind för nazismens ondska.

I ett brev kallade han Adolf Hitler ”min käre vän”. ”Vi tror inte att du är det monster som dina motståndare påstår att du är”, skrev han i december 1940 till diktatorn, som då var i färd med att lägga under sig Europa.

Samtidigt uppmanade Gandhi i ett öppet brev britterna att ge upp i fredens namn.

”Låt dem ta er vackra ö med alla dess vackra byggnader”, skrev han, medan de brittiska RAF-piloterna desperat försvarade öriket mot Luftwaffes angrepp.

Efter kriget ansåg Gandhi att även judarna borde ha gett upp.

”De skulle ha kastat sig i havet från klipporna. Det skulle ha väckt världen och det tyska folket, och miljontals av dem gick ändå under”, sa han 1947.

4. Rasism

Gandhi, Sydafrika, indisk ambulanskår

Under britternas krig mot boerna i Sydafrika tjänstgjorde Gandhi i den brittisk-indiska ambulanskåren.

© Wikimedia Commons

Betraktade svarta som mindre värda

I sin ungdom arbetade Gandhi som advokat i den brittiska Natalkolonin i Sydafrika (1893–1914).

Som alla andra medlemmar av den indiska minoriteten behandlades han som en andra klassens medborgare – indier fick till exempel inte sitta i samma tågkupé som européer, och de fick inte heller gå på samma trottoar.

Gandhi tillbringade därför de flesta av sina 21 år i kolonin med att kämpa för indiernas rättigheter.

Att Sydafrikas svarta invånare hade det ännu svårare brydde han sig inte om det minsta. Han motsatte sig lagar om jämlikhet för svarta, som han kallade för ”råa kaffrer” – en nedsättande beteckning för afrikaner.

Både indier och britter var arier, menade Gandhi, som ansåg att jämställdhet mellan indier och svarta skulle leda till att indierna skulle ”förfalla till de inföddas vanor”.

5. Kvinnoförakt

Indien, våldtäkt, protest

Våldtäkter är fortfarande ett stort problem i Indien. Enligt officiella uppgifter sker det ett övergrepp var 17:e minut.

© Shutterstock

Kvinnor fick skulden för våldtäkt

Kvinnan var likvärdig med mannen och kanske bättre än han, eftersom icke-våld av naturen låg närmare till hands för henne, påstod Gandhi.

Hans syn på kvinnor och i synnerhet på den kvinnliga sexualitet var i själva verket långt mer problematisk. Kvinnors menstruation var ett ”uttryck för en själ som blivit förvrängd av sexualitet”, sa han.

Gandhi hävdade också att ansvaret för att undgå våldtäkt låg på kvinnan.

”Jag har alltid ansett att det är fysiskt omöjligt att kränka en kvinna mot hennes vilja. Det sker endast när hon ger efter för rädslan eller inte förstår sin egen moraliska styrka. Om hennes fysiska styrka inte kan mäta sig med kränkarens kommer hennes renhet att ge henne styrkan att dö, innan han lyckas våldta henne”, konstaterade den helige mannen i sin självbiografi.