Rigsarkivet & Wikimedia Commons
Tordenskjold noter

Arkivarier hittar Tordenskjolds bortglömda musik

Han är känd som en av Nordens största sjöhjältar, men fyndet av noter i Tordenskjolds loggbok tyder på att musiken också var viktig för honom. Nu har sången spelats igen för första gången på 300 år.

Det danska riksarkivet i Köpenhamn har gjort en anmärkningsvärd upptäckt i samband med en genomgång av tusentals väderobservationer från århundraden av segling.

Bland arkiven hittade de en loggbok av okänt ursprung som till och med innehöll noter till ett musikstycke.

"Vi har ett samarbete med Danmarks meteorologiska institut, där vi samlar in gamla väderobservationer från skeppsregister och loggböcker för att använda dem i framtida klimatforskning. Så vi har redan gått igenom många skeppsloggar här på danska riksarkivet, och vi har aldrig tidigare hittat noter", säger arkivarie Adam Jon Kronegh.

Den ovanliga upptäckten blev början på en omfattande jakt efter loggbokens ursprung, och nu har mysteriet lösts: Det visar sig att noterna mycket väl kan ha skrivits av en av Skandinaviens största sjöhjältar.

Kanonsaluterna var ett villospår

Att hitta loggbokens ursprung visade sig dock vara ett stort detektivarbete, eftersom det inte fanns någon indikation på vilket fartyg som hade fört dagboken och framsidan var tom.

Den enda informationen var att loggboken täckte perioden 1 januari 1715 - 8 maj 1715 - en särskilt aktiv period i den danska sjöfartshistorien, då det stora nordiska kriget mellan Danmark och Sverige rasade.

"Det var brukligt att fartyg registrerade när de passerade och hälsade på andra fartyg genom att avfyra kanoner med lösa skott", säger Adam Jon Kronegh.

"Så vi kunde se att det här fartyget hade saluterat andra fartyg, inklusive Nellebladet, Høyenhald och Leoparden. Sedan hittade vi registren över dessa fartyg och kunde se vilka fartyg som de hade registrerat som saluterade vid vissa datum. På så sätt hoppades vi kunna spegla informationen i registren från de fartyg som vi visste att "vårt" fartyg hade mött. Tyvärr hade inget av de andra fartygen antecknat i sina skeppsloggar att de hade saluterat 'vårt fartyg', så det var en återvändsgränd."

Lyssna på den återupptäckta melodin här:

Den avgörande pusselbiten hittades i Norge

Den avgörande ledtråden för att lösa mysteriet saknades fortfarande. Men arkivarierna lade märke till att skeppsdagboken såg ut som ett utkast. Den saknade officiella stämplar och innehöll överstrykningar och korrigeringar.

"Så vi tänkte: Tänk om vi har den ursprungliga loggboken, den som följde med på resan och förvarades på fartyget och som senare användes som ett utkast till den formella skeppsloggen, som var det officiella dokumentet och som ofta gjordes först när fartyget var säkert i hamn? Då kanske vi kan hitta den slutgiltiga skeppsloggen i Riksarkivets samling?", säger Joen Rommedahl, den andra arkivarien i ärendet.

Skeppsloggen fanns inte i danska Riksarkivets samling, men arkivarierna hade en växande misstanke om att den kunde vara Tordenskjolds originalloggbok, även om de inte kunde tro det - det skulle vara ett otroligt fynd.

Ändå var det precis vad de hade i sina händer. På Norges universitetsbibliotek (NTNU) hittade Joen Rommedahl digitaliseringen av Tordenskjolds officiella skeppsjournaler och upptäckte snabbt att texterna i de danska och norska versionerna var helt identiska.

"Hela pusslet föll på plats med denna sista avgörande bit", säger Adam Jon Kronegh entusiastiskt. "Vår bästa förklaring till de identiska texterna är att den skeppsjournal som vi hittade i Det Kongelige Biblioteks samling i Köpenhamn utan namn och ursprung, faktiskt är Tordenskjolds okända loggbok som han hade med sig på sitt skepp Løvendals Galej."

Tillägget av noter är dock unikt och återfinns inte i den officiella skeppsjournalen i Norge. Det är inte känt vem kompositören är, men det är inte osannolikt att melodin spelades för besättningen på Tordenskjolds berömda fregatt Løvendals Galej.