Kränkt författare utmanade Almqvist på duell

Det var tuffa tag i 1800-talets litterära kretsar. I "Det går an-striden" utmanades Carl Jonas Love Almqvist på duell av en författarkollega.