DEA / M. SEEMULLER / Getty Images

Vem uppfann musikernas noter?

Notsystemet med linjer som anger tonhöjd utvecklades omkring år 1000.

De tidigaste exemplen på nedskrivna toner är från 500-talet och den romerske filosofen och musikteoretikern Boethius.

Han använde bokstäver för att ange tonerna i de två oktaver som användes i dåtidens musik. Han använde en skala som gick från A till O, där A var den lägsta tonen och O den högsta.

Denna skala kallas i regel Boethius notsystem, men ett liknande system nämns redan omkring år 150.

Det tänktes ut av den grekiske vetenskapsmannen Ptolemaios, så det är osannolikt att systemet är Boethius egen uppfinning.

Först omkring år 1000 utvecklade den italienske musikteoretikern och körledaren Guido från Arezzo det nutida notsystemet, där tonerna placeras på linjer som anger tonens höjd.

Guido från Arezzo

© Wikimedia Commons

Det var även Guido från Arezzo som började uttala tonerna ”do, re, mi, fa, sol, la, ti”. Stavelserna tog han från de första orden i hymnen Ut queant laxis, som var en hyllning till Johannes Döparen.

Denna skala används fortfarande i bland annat Spanien och Italien, medan vi i Skandinavien och i engelsktalande länder har gått över till bokstäverna C, D, E, F, G, A och B.

Behovet av att nedteckna musik var stort, i synnerhet inom kyrkan. Noter var praktiska inte bara för musiker, utan även för katolska kyrkans ledare. Gregorianska hymner spreds till exempel när notark kom till kyrkor, medan andra musikstilar inte hade den möjligheten.