Vem stod modell till Mona Lisa?

Det tvetydiga leendet är känt i hela världen – men kvinnan bakom porträttet fick aldrig själv se det färdiga resultatet.

Det tvetydiga leendet är känt i hela världen – men kvinnan bakom porträttet fick aldrig själv se det färdiga resultatet.

Shutterstock

Den kvinna som satt modell till Leonardo da Vincis berömda målning Mona Lisa var Lisa del Giocondo (1479–1542). Hon var gift med den förmögne ull- och sidenhandlaren Francesco del Giocondo, som beställde målningen i gåva till henne.

Trots att Lisa del Giocondo gav namn åt den berömda målningen vet historikerna inte mycket om hennes liv – endast att hon föddes i en ekonomiskt trängd adelsfamilj i Florens och redan som 15-åring giftes bort. Hon fick fem barn och tycks av allt att döma ha levt ett behagligt och ordinärt liv i den italienska adeln.

Målningen beställdes 1503 från da Vin­ci, som vid den tidpunkten hade ekonomiska problem. Men senare sam­ma år fick konstnären en beställning på en stor väggmålning i rådhuset i Florens, och Mona Lisa lades åt sidan.

Tätt inpå Mona Lisa:

När da Vinci blev färdig med porträttet är oklart, men säkert är att han aldrig levererade det till familjen del Giocondo och därför inte ­heller fick betalt.

I stället målade han ­kontinuerligt på Mona Lisa under hela sin karriär, och målningen följde med, när han senare flyttade till Frankrike.

Under årens lopp har minst tio kvinnor pekats ut som modell för Mona Lisa. Men år 2005 pekade tyska forskare vid universitetet i Heidelberg ut Lisa del Giocondo som inspirationskällan.

Beviset var en anteckning från 1503 i marginalen på en bok, där en florentinsk tjänsteman bekräftar att da Vinci var i färd med att måla Lisa del Giocondo.