Shutterstock

Vem stod modell till Mona Lisa?

Det tvetydiga leendet är känt i hela världen – men kvinnan bakom porträttet fick aldrig själv se det färdiga resultatet.

Den kvinna som satt modell till Leonardo da Vincis berömda målning Mona Lisa var Lisa del Giocondo (1479–1542). Hon var gift med den förmögne ull- och sidenhandlaren Francesco del Giocondo, som beställde målningen i gåva till henne.

Trots att Lisa del Giocondo gav namn åt den berömda målningen vet historikerna inte mycket om hennes liv – endast att hon föddes i en ekonomiskt trängd adelsfamilj i Florens och redan som 15-åring giftes bort. Hon fick fem barn och tycks av allt att döma ha levt ett behagligt och ordinärt liv i den italienska adeln.

Målningen beställdes 1503 från da Vin­ci, som vid den tidpunkten hade ekonomiska problem. Men senare sam­ma år fick konstnären en beställning på en stor väggmålning i rådhuset i Florens, och Mona Lisa lades åt sidan.

Tätt inpå Mona Lisa:

Ögonbrynen på modellen har försvunnit med tiden, visade en undersökning 2007. Enligt forskarna kan brynen ha målats över eller försvunnit i samband med en tidigare restaurering.

LOUVRE MUSEUM

Mona Lisas leende har skapats med hjälp av tekniken sfumato, som ger en mjuk övergång mellan färgerna. Resultatet blir ett ­diffust, tvetydigt motiv, som är öppet för ­betraktarens tolkning, eftersom ögat har svårt att fokusera på en specifik punkt.

LOUVRE MUSEUM

Bakgrunden visar troligen land­skapet i den italienska regionen Montefeltro. Konsthistorikern Yukio Yashiro ansåg att motivet var inspirerat av kinesiska målningar, men få stöder hans hypotes.

LOUVRE MUSEUM

Enligt fransk lag får Mona Lisa inte säljas, men 1962 värderades den till motsvarande 5,8 miljarder kronor.

LOUVRE MUSEUM

När da Vinci blev färdig med porträttet är oklart, men säkert är att han aldrig levererade det till familjen del Giocondo och därför inte ­heller fick betalt.

I stället målade han ­kontinuerligt på Mona Lisa under hela sin karriär, och målningen följde med, när han senare flyttade till Frankrike.

Under årens lopp har minst tio kvinnor pekats ut som modell för Mona Lisa. Men år 2005 pekade tyska forskare vid universitetet i Heidelberg ut Lisa del Giocondo som inspirationskällan.

Beviset var en anteckning från 1503 i marginalen på en bok, där en florentinsk tjänsteman bekräftar att da Vinci var i färd med att måla Lisa del Giocondo.