Wassily Kandinsky/Public Domain
Komposition V

Vem målade det första abstrakta motivet?

Traditionella porträtt och landskapsmålningar förkastades, när en rysk konstnär vid 1900-talets början bestämde sig för att konst inte behöver föreställa något vi känner igen.

”Det är så vitt jag vet världens första abstrakta målning, för på den tiden målade inte en enda konstnär i den abstrakta stilen. Det är en historisk målning.”

Så skrev den ryske målaren och konstteoretikern Wassily Kandinsky 1935 om en av sina målningar i ett brev till innehavaren av ett konstgalleri i New York. Orden var inte gripna ur luften, för enligt många konsthistoriker är Kandinsky fader till den abstrakta konst som uppstod i början av 1900-talet.

En ny konstriktning föds

Den målning som Kandinsky syftar på i sitt brev är Komposition V. Verket ställdes ut i München 1911, och Komposition V var därmed den första abstrakta målning som nådde en bredare publik.

Målningen var det första exemplet på ett nytt konstnärligt uttryck – den abstrakta konsten – som Kandinsky själv hade nämnt i ett manifest från 1909, i vilket han beskrev den nya konstriktningen och förklarade dess ideologiska fundament.

En bärande punkt i manifestet är att den abstrakta konsten använder ett visuellt språk i form av mönster, färger och linjer för att skapa kompositioner, som inte är bundna av den värld vi ser omkring oss.

Komposition V

Tre av Kandinskys verk konfiskerades och förstördes av nazisterna på 1930-talet, men Komposition V överlevde.

© Wassily Kandinsky/Public Domain

Även andra målade abstrakt

Medan Kandinsky målade Komposition V, var även andra konstnärer i färd med att skapa verk med inslag som i dag skulle betecknas som abstrakt konst.

Även om Kandinsky av många beskrivs som den förste abstrakte målaren är det alltså svårt att entydigt tilldela honom den titeln, eftersom nya konstriktningar ofta växer fram gradvis över tid och kan vara resultatet av en kollektiv utveckling i en viss riktning.

Robert Delaunay, Michail Larionov, Natalja Gontjarova, Kazimir Malevitj och Hilma af Klint är andra framträdande konstnärer som också var pionjärer inom den abstrakta konsten.

LÄS OCKSÅ: Jackson Pollock: Försupen droppmålare satte konsten fri