Vad var "Medusas flotte"?

Bygger målningen "Medusas flotte", som hänger på Louvren, på en historisk händelse?

Medusas flotte (1818–19). Motivet återger en verklig händelse: ett franskt fartygs förlisning.

Fransmannen Théodore Gericault har återgett en verklig händelse. År 1816 gick fregatten Méduse på en sandbank i Atlanten 60 sjömil från Västafrikas kust. Bara 250 man fick plats i fartygets livbåtar. De resterande 147 sattes på en flotte som togs på släp. Flotten sinkade båtarna och kaptenen gav snart order om att kapa linorna.

Hårda strider om de knappa matförråden bröt ut på flotten. Redan första natten dödades 20 män, eller begick självmord genom att kasta sig i vattnet. Vågorna slog in över den nedtyngda flotten, och det vara bara de som satt i mitten som var säkra på att klara sig.

Efter fyra dagar var bara 67 man kvar på flotten. Svält drev alltfler till kannibalism, de starkaste kastade sina svagare kamrater överbord och sammanhållningen var som bortblåst. På den tolfte dagen hittades flotten av den franska briggen Argos. Då var endast 15 män i livet och av dem dog ytterligare fem under dagarna som följde.

Kaptenen och den övriga besättningen i livbåtarna nådde kusten och anlände landvägen till den franska kolonin Senegal. Den 27-årige Théodore Gericaults skildring på duk tillkom efter noggranna studier och bl a intervjuer med de över­levande. Resultatet blev ett mästerverk som gjorde honom berömd.