Unikt fynd under Roms gator

Den hittills äldsta avbildningen av apostlarna har hittats långt nere under Roms gator. Väggmålningen som visar Johannes, Paulus, Andreas och Petrus prydde taket i en rik adelskvinnas grav i Roms katakomber. Graven är av allt att döma från 300-talet e Kr, då kejsar Konstantin den store legaliserade kristendomen i det romerska riket.

De gamla målningarna har rengjorts med hjälp av laser.

Enligt forskarna är den nyfunna målningen extra intressant, eftersom den sannolikt har satt standard för senare avbildningar av de lärjungar som följde Jesus.

Målningen hittades när arkeologerna höll på att restaurera katakomberna Santa Tecla, en labyrint av tunnlar och gravar som ligger under kvarteret Ostiense i Rom.