D.D. Zhang et al./Science Bulletin
Avtryck av händer och fötter

När blev vi konstnärer?

För omkring 200 000 år sedan gjorde två barn avtryck av sina händer och fötter. Nu har de utnämnts till världshistoriens första konstnärer.

Ett nytt arkeologiskt fynd har skakat om historikernas uppfattning av när människan började skapa konst. Fyndet – avtryck av ett antal händer och fötter – gjordes 2018 i Tibet och avtrycken är enligt dateringen cirka 169 000 till 226 000 år gamla.

Skanning av avtryck av händer och fötter

3D-skanningar visar tydliga avtryck av både händer och fötter.

© D.D. Zhang et al./Science Bulletin

Det innebär att avtrycken är omkring fyra gånger äldre än de berömda grottmålningar som hittats i bland annat Spanien, Frankrike och Indonesien, och som har betraktats som några av de tidigaste exemplen på konst skapad av människor.

Avtrycken kan betraktas som konst

Det tibetanska fyndet består av fem handavtryck och lika många fotavtryck, som skapats i mjuk kalksten, som med tiden har härdat. Avtrycken har analyserats av amerikanska konstforskare vid Cornell University, som konstaterar att de har skapats avsiktligt – och att de därmed kan betraktas som konst.

Forskarna pekar på att avtrycken uppvisar en viss komposition och att de inte överlappar varandra. Dessutom är de placerade på ett sätt som indikerar att de inte skapats slumpmässigt.

Avtryck av händer och fötter

Avtrycken har gjorts i mjuk kalksten nära en varm källa. Stenen har med tiden härdat.

© D.D. Zhang et al./Science Bulletin

Fyndet är intressant, eftersom konst i regel förknippas med ett sinne för estetik och kreativitet – och därmed med en mer avancerad hjärna. De nya avtrycken kan därmed vara ett bevis för att de tidiga människorna kunde tänka mer abstrakt än man har antagit.

Utifrån storleken på avtrycken går det att anta att upphovspersonerna troligen är två barn i åldern 7–12 år. Om de har varit Homo sapiens eller har tillhört en annan människoart är oklart.