Michelangelo offrade sina händer för konsten

I en ny undersökning avslöjas att den italienske konstnären plågades av svåra smärtor under de sista åren av sitt liv.

Michelangelo

Målning avslöjar mästarens smärtsamma sjukdom.

© Getty Images & spl/Scanpix & Shutterstock

Trots att han led av svår artros i händerna mejslade den framstående konstnären Michelangelo fram sina skulpturer till bara några dagar innan han dog, 88 år gammal.

Den slutsatsen drar ett internatio­nellt forskarlag, som har granskat tre porträtt av Michelangelo och samman­ställt biografier och personliga brev. I sina brev anförtrodde Michelangelo sin brorson att han led av gikt.

Fick artros av konsten

Men enligt forskarna visar inte porträtten några spår av denna sjukdom. Där­emot syns på alla porträtt klassiska tecken på artros i konstnärens vänstra hand.

Ett faktum som också stöds av att Michelangelo, när han var äldre, inte längre kunde skriva på grund av alltför svåra smärtor i händerna.

Den slutsats som forskarna drar är att Michelangelos många år med hammare och mejsel av allt att döma måste ha skadat händerna och förvärrat artrosen.

Detta orsakade smärtan i Michelangelos händer

SVULLNAD

Tummarnas bas och de små lederna i pekfingrarna har svullnat upp, vilket är ett typiskt tecken på artros.

STELA TUMMAR

Michelangelo kunde inte skriva på äldre dagar – förmodligen för att tummarna stelnat på grund av artros.

KNUTOR

Personer med artros får knutor på lederna. Sådana syns bl.a. på Michel­angelos pekfinger.

BROSKET FÖRSTÖRS

Ett friskt skelett har broskvävnad som hjälper lederna att glida mot varandra. I artrosdrabbade leder förstörs brosket, och lederna blir slitna.

Tre snabba frågor till Davide Lazzeri

Specialist i estetisk kirurgi, Florens universitet, Italien

Varför började ni forska kring Michelangelos händer?

Under ett museibesök såg jag ett porträtt av Michelangelo där han avbildats med en deformerad hand. Jag delade min observation med flera experter i historisk medicin, och började studera andra porträtt.

Hur tänker du bekräfta din teori?

Med min research hoppas jag ha väckt så mycket intresse hos myndigheterna att jag kan få tillstånd att öppna upp hans grav i Florens.

Var artros vanligt under renässansen?

Många skulptörer led av artros även om få blev så gamla som Michelangelo. Det är en krämpa som kan komma med bildhuggaryrket på grund av upprepade, täta påfrestningar i händerna. Jag förmodar att många konstnärer utvecklade artros, även om ytterst få upplevde samma invalidiserande stadier som Michelangelo.