Alonso de Mendoza/Metropolitan Museum of Art/Archive.com/shutterstock

Konstnärer har målat penisar allt större i 600 år

Under renässansen skulle penisar på tavlor inte vara större än en halv blyertspenna, men en ny studie visar att kroppsdelen sedan dess vuxit kraftigt på målardukarna. Faktum är att den vuxit så mycket att en del forskare oroas.

Storleken på ”idealpenisen” verkar ha ökat de senaste 600 åren. Det konstaterade turkiska forskare efter att de analyserat penisstorlekar på tavlor från 1394 till 2019. Deras resultat har publicerats i den ansedda medicinska tidskriften BJU International.

Medan en mindre penis var att föredra under renässansen och i flera hundra år efter det, så visar forskningen att: ”den avbildade penisstorleken växer kraftigt i perioden med samtidskonst och under 2000-talet”, säger Ege Can Serefoglu, professor i urologi vid Biruni Universitet i Istanbul.

Skapade egen penisformel

Ege Can Serefoglu och hennes forskarlag började med att leta upp 232 målningar av nakna män från renässansen fram till i dag. De hade velat göra en analys som sträckte sig längre bakåt, men på grund av kyrkans inflytande på konsten har väldigt få målningar av nakna män överlevt från tidigare perioder.

Penisar i målningar har blivit allt större

Adams skapelse i Sixtinska kapellet
© Alonso de Mendoza

Adams skapelse – Michelangelo (ca 1511)

Den världsberömda målningen återfinns i taket i Sixtinska kapellet och visar skapelsen av Adam – den första människan. Gud har dock skapat Adam med en påfallande liten penis, helt i linje med hur kroppsdelen i regel avbildades under renässansen.

Naken man av Degas
© Metropolitan Museum of Art

Naken man – Edgar Degas (1858)

Den berömde franske konstnären målade denna bild som en studie av manskroppen medan han var konststuderande i Paris. Realismen var på frammarsch och ledde till mer realistiska skildringar av penisstorlekar.

David och Eli – Lucian Freud (2004)
© Archive.com

David och Eli – Lucian Freud (2004)

Den brittiske konstnären Lucian Freud målade 2004 denna bild av sin vän och assistent David Dawson, samt sin hund Eli. Det är inte känt om Dawsons penis har fått korrekt storlek eller om konstnären har överdrivit en smula.

Totalt 72 av målningarna ratades, eftersom de efter noggranna undersökningar bedömdes avbilda antingen erigerade penisar eller barnpenisar. Kvar fanns 160 slaka vuxenpenisar för forskarna att analysera.

För att få fram korrekta mått arbetade forskarna med en formel som de kallade ”penislängd till örlängd” eller ”penislängd till näslängd”, om örats mått inte gick att bedöma på målningen.

Samtliga ansikten på målningarna hade proportioner som överensstämde med gyllene snittet, en konstnärlig metod som anger idealproportioner, som har varit känd sedan antiken. Därför kunde de komma fram till penisstorleken genom att jämföra med örat eller näsan, som de visste var proportionerliga.

Genomsnittliga storleken har exploderat

Efter att ha analyserat alla målningarna kom forskarna fram till att den genomsnittliga penislängden på målningar från 1900-talets andra hälft var betydligt större än under tidigare perioder. På målningarna från 2000-talet var genomsnittet ännu större.

Resultaten var i linje med forskarnas egna hypoteser:

”Vi vet att små penisar var idealet i det gamla Grekland och under renässansen. Under perioden med samtidskonst vet vi också att penisar i genomsnitt har blivit längre, samt att samhällets syn på idealpenisen har förändrats”, säger Ege Can Serefoglu.

Forskarna höjer dock ett varningens finger, eftersom den moderna konsten har en tendens att skildra orealistiskt stora penisar. Det kan vara en följd av en ökad konsumtion av porr, där penisar i regel är betydligt större än genomsnittet. Detta kan i värsta fall påverka mäns självkänsla och leda till missnöje med den egna penisstorleken.

”Män bör inte betrakta porrskådespelare som normen och bör inte fokusera på deras penisstorlek”, säger Ege Can Serefoglu avslutningsvis.