Statens museer för världskultur/National Museums of World Culture

Expert: Svenskt museum har köpt falsk konst

En skicklig bronsgjutare har översvämmat konstmarknaden med falska bronshuvuden, som föreställer antikens stora män. Bland offren för bedrägerierna finns Medelhavsmuseet i Stockholm.

Den tyske arkeologiprofessorn Stefan Lehmann har under två decennier letat reda på förfalskningar av antika bronshuvuden, som sålts på konstauktioner i New York och London. Han pekar ut femtio huvuden som misstänkta.

Ett av dem finns på Medelhavsmuseet i Stockholm: bronshuvudet av Alexander den store köptes på en auktion i London 1982 och har sedan dess ingått i museets samlingar.

Huvudet utan förhistoria

”Det är ett vackert verk, som påstås komma från en privat samling. Och där har vi den första kritiska punkten: avsaknaden av proveniens”, säger professor Stefan Lehmann till VÄRLDENS HISTORIA.

Att få reda på var huvudet hittats, och vem som ägt det under årens lopp är emellertid omöjligt. Professorn antar att det tillverkats av en förfalskare, som i antikvitetskretsar går under namnet ”den spanske mästaren”.

Huvudet i Stockholm har ”den spanske mästarens” signum, menar Lehmann.

© Statens museer för världskultur/National Museums of World Culture

Alexander har för tjusigt hår

Bronsgjutarens kännetecken är bland annat att han förser sina verk med ett tjusigt hår – precis som det misstänkta Alexanderhuvudet har.

Dessutom är halsens nederdel taggig, som om huvudet för många hundra år sedan slitits av från en staty för att rädda det från att förstöras.

Du kan läsa hela historien om ”den spanske mästaren” och bedrägerierna med antikens konstverk här.

I själva verket är syftet med den taggiga halsen att dölja det faktum att huvudet saknar lödningar.

Under antiken tillverkades statyer av enskilda delar, som fogades sammans med en teknik som inte går att efterlikna i dag, påpekar Stefan Lehmann.

I en kommentar till professorns misstanke skriver museet att man under hösten kommer att undersöka bronshuvudet närmare.