Da Vincis jättehäst var genialt uttänkt

Ända sedan Leonardo da Vinci för 500 år ­sedan planerade att gjuta den största bronshästen i historien, har ingenjörer hävdat att hans idé var omöjlig. Nu har forskare med hjälp av dator­simuleringar bevisat att da Vincis plan kunde ha genomförts.

Datoranalyser visar statyns svaga punkter – som dock inte skulle ha fått någon be­tydelse för stabiliteten.

Den stora frågan har varit om da Vinci hade kunnat gjuta den 70 ton tunga bronshästen i ett stycke.

I dag delar bronsgjutare upp stora verk i sektioner och gjuter dem var för sig. Leonardo da Vinci hade dock tänkt ut ett sinnrikt system av tidsinställda ugnar som inneslöt det flytande bronset i gjutformen i noggrant uträknade sekvenser.

Enligt Paolo Galuzzi, chef för det nationella vetenskapshistoriska museet i Florens, visar hans datormodeller att den 7,5 meter höga hästen skulle­ ha kunnat gjutas på bara 165 sekunder. Statyn skulle ha blivit kronan på da Vincis karriär. När gjutformen stod klar 1499 invaderade franska trupper Milano och bron­set användes i stället till kanoner.