Notsystemet växte fram under en tusen år lång process.

Hur uppstod notsystemet?

Varifrån kommer de moderna noterna?

15 oktober 2015

Dagens notskrift har sina rötter i 700-talet. Då angav neumer, markeringar på vågräta linjer, om melodistämman i den gregorianska kyrkosången skulle gå upp eller ned. Systemet rymde dock
ingen information om de enskilda tonerna eller rytmen, och antalet linjer kunde variera från en till sju stycken.

Den italienske munken Guido av Arezzo från 1000-talet får äran för utvecklingen av neumerna till de första egentliga noterna. Var och en av dem betecknade en viss ton.

Notsystemet standardiserades till fem strof­linjer i 1600-talets Frank­rike, och varje enskilt instrument fick sitt eget system. Noterna utveck­lades till flera olika typer av tecken och det blev möjligt att ange rytmen. På 1700-talet fick notsystemet slutligen regelbundna lodräta streck som anger musikens takt.

Kanske är du intresserad av...