Hur länge pågick häxjakterna?

När slutade man avrätta häxor i Europa?

Häxskräcken var störst under renässansen, då avrättningarna skedde i tiotusental. På 1600-talet dog den gradvis ut.

Den sista häxprocessen i Europa ägde rum i Polen 1793. Två kvinnor brändes till döds för att ha förhäxat en grannes boskap.

Under tidig medeltid för­nekade den kristna kyrkan att häxor och trolldom över huvud taget fanns, men så småningom blev de lärda övertygade om att människor kunde få övernaturliga krafter av djävulen i utbyte mot sina själar.

De första häxprocesserna hölls i Schweiz och Italien år 1428. Därifrån spred sig processerna till resten av Europa. Under de följande århundradena avrättades mellan 40000 och 60000 personer.

Från mitten av 1600-talet spelade djävulen en mindre roll i den kristna tron i centrala Europa. Fruktan för häxor dog ut, men i norra och östra Europa och i de amerikanska kolonierna fortsatte jakten med oförminskad styrka. Så sent som 1675 avrättades 71 män och kvinnor på en och samma dag i det ångermanländska Torsåker.

I större delen av Europa upphörde de officiella avrättningarna av häxor under 1700-talets första decennier. På landet förekom lynch­ningar utanför rättsapparaten resten av århundradet.