Hur länge har vi haft nationsflaggor?

När fick vi nationsflaggor?

Flaggan över Fort Henry inspirerade Francis Scott Key att skriva den amerikanska nationalsången "The Star Spangled Banner" 1814.

Flaggan som enande symbol blev vanlig i slutet av 1700-­­talet. Självständigheten efter den amerikanska revolutionen – och franska revolutionen år 1789 – markerade att staten inte längre var furstens privata egendom utan grundad på landets medborgare. Med de förändrade villkoren följde ett be­­hov av nya symboler. På vissa platser i Europa fick de gamla flaggorna ny betydelse, medan andra länder införde helt nya.

Tidigare, i det medeltida Europa, hade varje adels­familj sitt eget släktvapen, som bars på kläder, sköldar och flaggor. Kungliga dynastier använde ofta bilder av rovdjur, som symboliserade makt och styrka, t ex örnar och lejon. Flaggor med kors i olika varianter blev också vanliga särskilt under korstågen, då de kristna menade att de handlade å Guds vägnar.

En form av nationsflagga användes av handelsrepublikerna Genua och Venedig i början av 1200-talet. Genom att segla under furstens flagg visade man att fartyget också stod under hans beskydd.

Och i östersjöområdet seglade fartyg tillhörande Hansan (bildat 1285) under de olika städernas flaggor – som fick karaktären av nationsflaggor. Av nuvarande nationsflaggor är den danska Dannebrogen, dokumentariskt belagd från 1397, troligen den äldsta.