Hur länge har man delat ut medaljer?

När började man förära ledare och hjältar medaljer?

Från antiken ända fram till renässansen fick krigshjältar ofta sin belöning på slagfälten.

Redan den makedonske kungen Alexander den store delade ut medaljer till sina officerare, allierade och vasaller omkring år 330 f Kr. En gammal skrift beskriver dem som ”gyllene knappar”.
I Rom delade kejsaren, armén och flottan ut en mängd olika dekorationer, bland annat medaljer av guld, silver och brons. Såväl enskilda legionärer som hela enheter kunde få hedersbetygelser för tapperhet i strid.

Under medeltiden delade kungar, adliga och religiösa ledare ibland ut medaljer, men inte förrän under renässansen blev medaljer riktigt populära. Då började även lärda och konst­närer att hylla varandra med utmärkelser.

Dekorationerna ökade i antal under Napoleonkrigen i början av 1800-talet. De delades in i ordnar, hedersbetygelser och medaljer. Adliga, officerare, statschefer och senare även affärsmän kunde upptas i ordnar – broderskap inspirerade av medeltidens riddarordnar. Hedersbetygelser delades ofta ut för lång och trogen tjänst inom militära och statliga ämbeten, medan krigshjältar belönades för sina insatser.