Hjemvendte soldater

GALLERI: Soldater på amerikansk mark

Amerikanska soldater vakar över vita skolelever, marinkåren över landstigning på alternativa sätt och hemvändande soldater kan äntligen skymta Manhattans skyline efter flera års krig.

Amerikanska soldater vakar över vita skolelever, marinkåren över landstigning på alternativa sätt och hemvändande soldater kan äntligen skymta Manhattans skyline efter flera års krig.

Keystone/Getty Images