Studentrevolt i Kina

GALLERI: Protester är folkets starkaste vapen

Från Himmelska fridens torg i Peking till gatorna i Paris är bilden densamma: När missnöjet är stort tar människor till ett av verktygslådans mest använda redskap: protesten.

Från Himmelska fridens torg i Peking till gatorna i Paris är bilden densamma: När missnöjet är stort tar människor till ett av verktygslådans mest använda redskap: protesten.

Peter Turnley/Getty Images