Galleri: Munk hade nycklar till evigt liv

På 1400-talet gav munken Basilius Valentinus ut boken Tolv nycklar, en guide för alkemister. De vägledande illustrationerna är så symbolladdade att de för ett otränat öga är komplett obegripliga. Det var också meningen. Endast sanna alkemister skulle kunna tolka vad som visades.1

Nyckel 1

Teckningen visar hur guld (kungen) kan renas från silverrester (drottningen). Guldet blandas med antimon (vargen) och värms upp i en gryta, varefter silvret rensas bort. De tre blommorna anger att processen ska upprepas tre gånger.

Nyckel 2

Nyckeln sägs berätta hur kvicksilver (den nakne mannen) kan renas. Mannen till vänster symboliserar flytande ämnens övergång till fast form (ormen kring svärdet). Den andre symboliserar förångandet (den flygfärdiga örnen på svärdet).

Nyckel 3

Denna nyckels betydelse är oklar – det gäller också draken i förgrunden. Enligt vissa alkemister symboliserar räven och de två hönsen i bak­grunden hur olika ämnen kan gå från flytande till fast form och tvärtom.

Nyckel 4

Teckningen förklarar hur olika ämnen måste renas innan de kan användas i guldproduk­tionen. Illustrationen refererar till den kemiska processen fermentering, då organiskt material bryts ned till annat material.

Nyckel 5

Denna mycket komplexa illustration symboliserar den kemiska processen upplösning – olika ämnen blandas homogent. Lejonet står för svavel och den svarta massan från kvinnans ögon och mun symboliserar förmågan att tänka och visualisera.

Nyckel 6

Teckningens övergripande tema är att olika kemiska ämnen kan blandas till nya ämnen. Proceduren visas både genom äktenskapet mellan en kung och en drottning, och med solen och månen som förbinds av en regnbåge.

Nyckel 7

Teckningen är starkt laddad med symboler och visar en alkemistisk mandala, symmetrisk figur. Fyrkanten visar på de fyra klassiska elementen jord, eld, luft och vatten, medan triangeln hänvisar till Paracelsus tre element: salt, svavel och kvicksilver. Den dubbla cirkeln symboliserar de jordiska och himmelska sfärerna, mellan vilka kaos härskar.

Nyckel 8

Nyckeln symboliserar, liksom den fjärde nyckeln, fermentering. Temat är återuppståndelse och mannen som sår visar att nya ämnen uppstår när gamla bryts ned. Detta framgår också av skelettet (död) som vilar huvudet på en kärve (liv).

Nyckel 9

De två personerna, och cirkeln, utgör den alkemistiska symbolen för jorden. De tre ormarna är en indirekt hänvisning till Paracelsus tre element – så kallade tria prima. Fåglarna symboliserar olika kemiska processer. Till exempel är svanen på kvinnans huvud lika med kalcinering då ett ämne värms upp tills det omvandlas.

Nyckel 10

De två ringarna står för himmelsk perfektion. Triangeln symboliserar Paracelsus tre element. De tre små symbolerna i triangelns spets står för guld, silver och kvicksilver. De hebreiska ordens betydelse är oklar, men de är förmodligen små verser skrivna med kabbalistiska koder.

Nyckel 11

Teckningen symboliserar hur de vises sten kan fördubbla sig själv. Denna alkemistiska process kallas ”Det röda lejonets näring genom det gröna lejonets blod”. Processen illustreras genom att lejonet till höger äter det vänstra lejonet.

Nyckel 12

Lejonet och ormen symboliserar fasta respektive flytande ämnen. Blommorna på bordet förbinder den tolfte nyckeln med den första då drottningen håller en blomma. Den ena blomman är utbytt mot symbolen för kvicksilver och visar att processen har nått målet.