Galleri: Kärnragnarök vid reaktor 4

En stor del av Sovjetunionens el kommer från kärnkraft, men kraftverken är fulla av fel, och de anställdas utbildning bristfällig. Den 26 april 1986 exploderar en reaktor i Tjernobylverket, och historiens största kärnkraftskatastrof är ett faktum.1

29 juni 2011

Luften dallrade av radioaktivitet, när den första bilden på den förstörda reaktorn togs från en helikopter några timmar efter katastrofen. Foto:Igor Kostin/Polfoto/Corbis

Sovjetisk militär kommenderades ut för att spärra av det mest radioaktiva området, evakuera befolkningen och avliva husdjuren. Foto:Igor Kostin/Polfoto/Corbis

Röjningsarbetarnas otillräckliga och otids­enliga skyddsutrustning förmådde inte ­utestänga den inten­siva strålningen. Foto:Igor Kostin/Polfoto/Corbis

Några insisterade på att bo kvar i det strålningsdrabbade området. Foto: polfoto/corbis

Några av de cancersjuka röjningsarbetarna kunde räddas bl a tack vare benmärgstransplantationer. Foto: polfoto/corbis

Ett av Tjernobyls offer – en ung idrottsman, som dog av cancer. Foto: polfoto/corbis

Fiskarna i den radioaktiva floden intill Tjernobyl växte till abnorm storlek och dog som flugor. Foto: polfoto/corbis

Många av de män som kom nära strålningen gick en långsam och smärtsam död till mötes Foto: polfoto/corbis

Brandmannen Vasilijs gravida fru miste både sin man och sitt barn. Foto: polfoto/corbis

Demonstranter protesterar för att ansvarsfrågan kring olyckan ska få en lösning. Foto: polfoto/corbis

Ett enkelt kors i skogen nära Tjernobyl minner om de döda. Foto: polfoto/corbis

Kanske är du intresserad av...