Galleri: Kärnragnarök vid reaktor 4

En stor del av Sovjetunionens el kommer från kärnkraft, men kraftverken är fulla av fel, och de anställdas utbildning bristfällig. Den 26 april 1986 exploderar en reaktor i Tjernobylverket, och historiens största kärnkraftskatastrof är ett faktum.1

Luften dallrade av radioaktivitet, när den första bilden på den förstörda reaktorn togs från en helikopter några timmar efter katastrofen. Foto:Igor Kostin/Polfoto/Corbis

Sovjetisk militär kommenderades ut för att spärra av det mest radioaktiva området, evakuera befolkningen och avliva husdjuren. Foto:Igor Kostin/Polfoto/Corbis

Röjningsarbetarnas otillräckliga och otids­enliga skyddsutrustning förmådde inte ­utestänga den inten­siva strålningen. Foto:Igor Kostin/Polfoto/Corbis

Några insisterade på att bo kvar i det strålningsdrabbade området. Foto: polfoto/corbis

Några av de cancersjuka röjningsarbetarna kunde räddas bl a tack vare benmärgstransplantationer. Foto: polfoto/corbis

Ett av Tjernobyls offer – en ung idrottsman, som dog av cancer. Foto: polfoto/corbis

Fiskarna i den radioaktiva floden intill Tjernobyl växte till abnorm storlek och dog som flugor. Foto: polfoto/corbis

Många av de män som kom nära strålningen gick en långsam och smärtsam död till mötes Foto: polfoto/corbis

Brandmannen Vasilijs gravida fru miste både sin man och sitt barn. Foto: polfoto/corbis

Demonstranter protesterar för att ansvarsfrågan kring olyckan ska få en lösning. Foto: polfoto/corbis

Ett enkelt kors i skogen nära Tjernobyl minner om de döda. Foto: polfoto/corbis