Scala/Bpk
En dans i ruiner

GALLERI: Den tyska mastodonten

Krig, kultur och kryssningsfartyg – Tyskland har allt. Under åren före första världskriget leder kejsar Vilhelm II gigantiska militära manövrer, i Berlin hyllas gamla dygder på konstakademin och arbetare skeppas till semesterön Madeira.

Kejsaren och krigsmaskineriet

Några år före första världskriget kallas det tyska folket in till krigstjänst. Nittio procent av rikets intäkter går till militären som lyder direkt under kejsarens kommando. Vilhelm II (den andre ryttaren från vänster) för befälet under gigantiska militärövningar – och ser senare till att fotografiet av honom och hans stab förses med hans allra senaste vapen: zeppelinaren.

Barch-136-coo87/Oscar Tellgmann

Uckermark, norr om Berlin
1911

Barch-136-coo87/Oscar Tellgmann

En svängom bland ruinerna

En positivhalare livar upp stämningen en liten stund bland de hårt arbetande ”ruinkvinnorna” i Berlin. Alla tyska kvinnor mellan 15 och 50 år beordrades under åren 1945–46 att röja upp. Med bara händerna rensade och sorterade de allt från tegelsten till badkar och klosettstolar i Tysklands sönder­bombade städer.

Scala/Bpk

Berlin
1945

Scala/Bpk

Musiken väckte Hitler

Richard Wagners liv utmärktes av kronisk brist på pengar samt musikaliska triumfer. Som en av 1800-talets största tonsättare kom han att prägla världshistorien. Hans störste beundrare var Adolf Hitler, som 17 år gammal såg Wagners opera Rienzi. Musiken väckte något i honom. ”I det ögonblicket började allt”, sa Hitler senare.

Adoc-photos/Getty Images

Bayreuth, Tyskland
Cirka 1875

Adoc-photos/Getty Images

Rekreation åt folket

Det råder en uppsluppen stämning ombord på kryssningsfartyget Der Deutsche som är på väg till semesterparadiset Madeira med tyska arbetare. De har alla nappat på ett erbjudande från Hitlers nyligen instiftade och statligt kontrollerade fritidsorganisation ”Kraft durch Freude” (kraft genom glädje). KdF erbjuder billiga semesterresor åt folket utifrån idén att rekreation ger nöjda, energiska arbetare med ”starka nerver”. Bara under år 1938 köper över tio miljoner tyskar en resa. KdF lägger därmed grunden till våra dagars massturism.

SZ-PHOTO

Ombord på Der Deutsche
1935

SZ-PHOTO

Konsten i kejsarriket

Invånarna i kejsar Vilhelm II:s Tyskland är som tokiga i konst. Alla hem bör prydas med minst en målning – eller åtminstone ett kolorerat tryck av en av de klassiska mästarna. Men medan tidens konstnärer är mycket upptagna av den nya konstriktningen, expressionismen, hyllar professorerna på konstakademin i Berlin den gamla stilen.

Polfoto/Ullstein Bild

Berlin
1909

Polfoto/Ullstein Bild

Svartabörshajar är ute och fiskar

Efterkrigstidens Tyskland är sönderbombat och folket lider brist på det mesta. Men det är inte alla som tyngs av krigets armod: Svartabörshandlarna har sötebrödsdagar och på en bar i Hamburgs nöjeskvarter St. Pauli kan sorglösa profitmakare roa sig med att håva in det allra sista de vackra flickorna har på sig.

SZ Photo

Hamburg
1948

SZ Photo