Hulton Archive/Stringer/Getty Images
Gerillakyss

GALLERI: Att leva farligt

Historien är full av ögonblick, då mödrar tagit farväl av sina söner. Oavsett om de kallade sig soldater, partisaner eller frihetskämpar var förutsättningarna desamma – de riskerade att dö för sin sak.

Tyst förebråelse från vanställda fransmän

När Versaillesfördraget skulle undertecknas år 1919 hade Frankrikes premiärminister Georges Clemenceau bjudit med fem soldater. Männen hade fått ansiktet förstört under striderna mot tyskarna. Clemenceaus tanke var att männens hemska skador skulle få den tyska delegationen att känna sig illa till mods.

Bridgeman Images

Versailles, Frankrike
1919

Bridgeman Images

Fredspipan ersatt av cigaretten

Omgivna av död och förödelse har några franska soldater intagit sin eldställning under det andra slaget vid Aisne. Soldaten till vänster röker en cigarett – en vana som har etablerat sig under första världskriget. Nikotinets lugnande inverkan uppskattas av soldaterna, så cigaretter blir en fast del av deras fältransoner.

Galerie bilderwelt/Getty Images

Aisne, Frankrike
1917

Galerie bilderwelt/Getty Images

Röda armén drar ut i krig

Den 22 juni 1941 inleder Hitler historiens största militära offensiv, Operation Barbarossa. En ung man kysser sin mor farväl. Världskriget har nått Sovjetunionen, och han ska ge sig iväg för att skydda sitt land mot de cirka tre miljoner tyskar som trängt in över gränsen.

Hulton Archive/Stringer/Getty Images

Sovjetunionen,
1941

Hulton Archive/Stringer/Getty Images

Allierade soldater hånar Hitler

Andra världskriget är slut, och de allierade har intagit Berlin. Korpral Russell M. Ochwad kan inte motstå frestelsen att göra narr av nazistregimens ledare, Adolf Hitler, inför sina amerikanska, ryska och brittiska kamrater. På samma balkong på rikskansliet hade Hitler proklamerat att Tredje riket skulle bestå i tusen år.

Getty Images

Berlin, Tyskland
Juli 1945

Getty Images

Upprorets timme

Under påskupproret byggdes det primitiva barrikader på Dublins gator. Upproret leddes av Irish Republican Brotherhood och ”irländska medborgararmén”, som försökte få till stånd en landsomfattande protest mot det brittiska styret. Påskupproret blev känt som ett misslyckande. Efter att upproret slagits ner lät den brittiska regeringen omedelbart avrätta ledarna, däribland den folkkäre författaren och politikern Patrick Pearse.

Hulton Archive/Stringer/Getty Images

Dublin, Irland
April 1916

Hulton Archive/Stringer/Getty Images

Skräckväldet

En grupp unga soldater från den kommunistiska gerillarörelsen röda khmererna har flytt in i djungeln efter regimens fall. Röda khmererna, under ledning av Pol Pot, styr Kambodja (under namnet Kampuchea) åren 1975–1979. Under de fyra åren mister uppskattningsvis omkring 1,5 miljoner människor livet på grund av tvångsförflyttningar, hungersnöd, förtryck och avrättningar av nationens minoritetsfolk, intellektuella och muslimer.

Alex Bowie/Getty Images

Kambodja
1981

Alex Bowie/Getty Images