Historian om kryptovalutor

Bitcoin, som de flesta har hört talas om, är förfader till kryptovaluta och grundades 2008. Historien om Bitcoin är ett mysterium, men det sägs att Bitcoin skapades av Satoshi Nakamoto i Japan. Men ingen såg eller hörde några nyheter från Satoshi Nakamoto, varken då eller nu.

© Pixabay

Många spekulerar i att Satoshi Nakamoto är död, eller att det faktiskt är en annan person eller ett företag. Svaret på det kommer vi nog tyvärr aldrig få veta till hundra procent.

Kryptovaluta skapades för att ligga utanför det finansiella systemet som stora företag, storbanker och andra myndigheter.
Idén med kryptovaluta är inte ny. Redan på 1980-talet fanns en rörelse som kallades "cypherpunk-rörelsen". En av grundarna av rörelsen, David Chaum, publicerade en artikel om blinda signaturer, vilket gjorde att något åtminstone mycket nära det som kallas digitala kontanter blir möjligt.

Chaums system gör det möjligt att överföra värde anonymt från person till person, dock fanns det fortfarande ett behov av en central valutautgivare.

Åtta år senare tog uppföljaren "Untraceable Electronic Cash" ytterligare ett steg för att möjliggöra offlineöverföringar. Dubbel konsumtion kunde inte helt undvikas, men om någon försökte så kunde den personen identifieras efter det faktum.

Baserat på dessa idéer grundade David Chaum företaget DigiCash som har utvecklats under många år, ungefär samtidigt som Internet blev populärt. I "The American Banker" kan vi läsa att bl.a. svenska Postverket köpte en licens, men det är ovisst om de faktiskt startade något projekt eller liknande. Någons större framgång blev det dock inte och Digicash gick i konkurs 1998.

De första åren

Inte mycket hände under Bitcoins första år. Det var först den 16 december under 2008 som projektet gjorde framsteg. Den 6 februari 2010 öppnade Bitcoin Market, den första Bitcoin-handelsplatsen.

Den 22 maj 2010 köpte en person en pizza med 10 000 Bitcoin och den 7 juli 2010 släpptes Bitcoin v0.3. Några dagar senare, när nyheter om det publicerades på Slashdot, strömmade ett stort antal nya användare in och det har mer eller mindre lett till var vi står idag.

Kryptografi - inget nytt koncept

Faktum är att kryptografi har använts länge. Redan under andra världskriget användes denna teknik för att kommunicera säkrare. Idag är det samma metod som används för att kryptera digitala valutor, men metoden har naturligtvis utvecklats. Med hjälp av datorer och matematisk teori har ett mycket säkert system utvecklats.

De kan skydda information och medel som överförs online på ett aldrig tidigare skådat sätt. Den första kryptovalutan som använde ett modernt matematiskt system var Bitcoin, som tillkom redan 2009. Idag är Bitcoin fortfarande den mest populära digitala valutan, men nu finns det också många fler.

Vad är egentligen kryptovaluta?

Krypterad valuta är en digital och virtuell valuta som skyddas av kryptografi. Kryptovalutor använder kryptografi för att bekräfta transaktioner, kontrollera tidigare valutareserver och kryptera användarkonton. De är baserade på något som kallas för blockchain-teknik, så de är helt digitala. Blockchain-tekniken har medfört många fördelar för kryptovalutan. De största fördelarna med kryptovaluta är tillförlitlighet, säkerhet och snabb överföring.

Blockchain-teknik är en teknik som gör det möjligt för olika parter i en s.k blockkedja att skapa och underhålla distribuerade och delade databaser. Decentraliseringen av blockchain uppnås genom att lagra data på blockchains nätverk". Blockchain ger många andra fördelar också, såsom säkerhet och tillförlitlighet.

Många hörde första gången talas om kryptovaluta 2017. Det var ett bra år för kryptovaluta, och kryptovalutan började få mer och mer kolumnutrymme i tidningar och olika medier.

Många påpekade att kryptovaluta och blockchain-teknologin bakom den kan ge lösningar på många världsproblem. Vissa kryptovalutor fokuserar på specifika mål, som att öka användarnas integritet, skapa en plattform för att skapa egna applikationer eller belöna innehållsskapare.

Vem som helst kan skapa sin egen kryptovaluta och det är marknaden som bestämmer priset. Om det inte finns någon efterfrågan på någon kryptovaluta förblir priset lågt och vice versa. De mest populära kryptovalutorna försöker vanligtvis tillhandahålla lösningar på verkliga problem vilket har gjort att investerarnas intresse för kryptovalutor ökat stadigt under åren. På CryptoMeister kan du lära dig mer om köp av kryptovalutor på svenska marknaden.

Investeringar

Värdet på kryptovaluta bestäms som tidigare nämnt av utbud och efterfrågan. Kryptovalutamarknaden är fortfarande mycket ung, så värdet på kryptovalutor kan variera kraftigt på kort tid, det kallas hög volatilitet.

Nästan alla kryptovalutor är begränsade och har ett maxtak på hur många det kan finnas tillgängliga. I traditionella valutor (som euro och amerikanska dollar) är situationen helt annorlunda. Värdet på traditionella valutor beror till stor del på centralbankens beslut. På lång sikt kommer centralbankens penningpolitik att leda till inflation. Kryptovaluta är helt opåverkad av centralbankens penningpolitik. Därför är kryptovaluta ett bra alternativ till det nuvarande monetära systemet.

Kryptovaluta kan ha många olika användningsområden. Sedan den första kryptovalutan Bitcoin dök upp har tusentals olika kryptovalutor skapats och dykt upp på kryptovalutamarknaden. När allt kommer omkring bestäms priset på kryptovalutor av deras efterfrågan och utbud och varje kryptovaluta har sina egna fördelar och nackdelar.

Uppkomsten av mining

"Mining" är en metod som används av de flesta kryptovalutor för att upprätthålla säkerheten för blockchain som är basen för valutan.

Själva processen är mycket komplicerad, men den fungerar genom att extrahera nya bitcoins genom slumpmässigt gissande datorer, försöka hitta lösningar på komplexa kryptografiska problem som kräver verifiering för att kunna lägga till nya transaktionsblock till bitcoins Blockchain. Datorn som först lyckas hitta en ny blocklösning får en viss mängd ny bitcoin som belöning från mer än 4 miljoner bitcoins som ännu inte finns.

Från början innehöll varje nytt block 50 bitcoins. År 2012 halverades detta antal till 25. Sedan 2016 innehåller varje nytt block 12,5 bitcoins. Det fortsätter att halveras vart fjärde år och på tio år har 99% av bitcoins blivit mineade, även om det kommer att ta mer än 100 år innan den sista bitcoin dras tillbaka.

Svårigheten som datorn måste lösa justeras automatiskt av algoritmen, så i genomsnitt bryts ett nytt block var tionde minut, vilket innebär att 1 800 nya bitcoins utvinns dagligen just nu. På detta sätt kan du kompensera för ökningen av datorns hastighet och ökningen eller minskningen av antalet miners.