Historisk guide: Medicéernas Florens

Historia guidar dig på en historisk resa till Medicéernas Florens. Följ resan på Google Earth eller skriv ut guiden och ta den med dig.

Historikerna vet inte om familjen Medici ursprungligen var medicinare som släktnam­net antyder – och om de sex ”kulorna” i familjens vapensköld i så fall symboliserar piller. Helt klart är i alla fall att det finns fler av släkten Medicis vapen­sköldar än stadens eget vapen på husväggarna i Florens – en fingervisning om hur stor betydelse medicéerna haft för staden.

Den förste ur familjen som skrev in sig i historieböckerna var Giovanni de' Medici som grundade släktens bankrörelse. Hans son Cosimo utökade verksamheten och fick fotfäste i Florens, bland annat genom att givmilt stötta kyrkan och konstnärer som Donatello och Brunelleschi. Cosimo var fullt medveten om att stadens mäktiga adelsfamiljer skulle försöka bekämpa ”de gemena uppkomlingarna” och försökte därför leva efter mottot ”den som lever dold, lever gott”. Som en av den tidens rikaste och mäktigaste privatpersoner förväntades han dock vara tillgänglig för Florens alla politiska uppdrag och drog på så sätt in ­familjen i ett livsfarligt spel om makten. Samma spel kostade så när Cosimos barnbarn Lorenzo livet vid ett attentat. Men Lorenzo överlevde och vann sitt smeknamn ”Il Magnifico” genom att rundhänt ge sitt stöd till konstnärer som da Vinci, Michelangelo och Botticelli.

Tillsammans blev Cosimo och Lorenzo några av de personer som betydde mest för renässansens födelse. Utan­ deras, och deras efterlevande släktingars, stora aptit på makt och rikedom, världskonst och stora palats, hade Florens aldrig ­blivit – just Florens.

Börja resan här:

1. Gudfader i munkcell

San Marco var en af mange kirker, som Medicierne bekostedede renoveringen af.

San Marcoklostret

Adress: Piazza San Marco 1

Djupt inne i San Marcoklostret kan be­sökare i dag se en vitkalkad munkcell. För nästan 600 år sedan hyste den enkla cellen till och från familjen Medicis storm­rika överhuvud och Florens egen gud­fader, Cosimo, senare kallad den äldre. Cosimo behövde starka allierade i maktkampen om Florens och hade därför bekostat renoveringen av det förfallna San Marco-klostret för att stå på god fot med sin tids mäktigaste aktör: kyrkan. Han lät dock sätta sin egen prägel på projektet. Förutom sitt privata meditationsrum utrustade ­Cosimo klostret med ett bibliotek som i renässansens anda gav hyllplats för antikens stora tänkare. Och som något all­deles unikt lät Cosimo göra biblioteket tillgängligt för allmänheten. Det var första gången något sådant hände i Europa.

San Marco var också utgångspunkten för storslagna religiösa processioner, bekostade av medicéerna.

Nästa stopp Palazzo Medici-Riccardi 200 meter

San Marco är ett av många kloster vars renovering bekostades av medicéerna.

2. Öga mot öga med medicéerna

Cosimo och sonen Piero syns på den välbevarade fresken i husets kapell.

Palazzo Medici-Riccardi

Adress: Via Camillo Cavour 1

Enligt historien förkastade Cosimo den äldre den första skissen till familjens första palats i Florens. För pråligt, ansåg den skygge bankmannen. I stället var det arkitekten Michelozzo som år 1444 fick uppdraget att ge medicéerna tak över huvudet. Byggnaden står kvar och i hus­kapellet kan be­sökarna få en skymt av de tidigare in­vånarna. På kapellets fresker syns nämligen flera medicéer i de tre vise männens följe när de kommer till Betlehem.

Medicéernas första palats var en oansen­lig gråbrun byggnad.

Nästa stopp San Lorenzo­-kyrkan 700 meter

3. Skelett i garderoben

Forskarna jagar lösningarna på medicéernas gåtor i San Lorenzokyrkans krypta.

San Lorenzokyrkan

Adress: Piazza San Lorenzo

Gravfriden är bruten i San Lorenzo­kyrkans halvmörka krypta. Här ligger fler än 50 medicéer begravda och italienska forskare gör allt för att avslöja några av deras hemligheter. Exempelvis kan fyndet av höga halter arsenik i storhertigen Francesco I:s skägg tyda på att han föll offer för broderns, Ferdinand I, ambitioner. Andra analyser kan kasta nytt ljus över eventuella äktenskapliga snedsprång i släktens historia.

Nästa stopp katedralen i Florens 300 meter

4. Mord i katedralen

Lorenzo klarade sig från attentatet men hans bror dog av 19 knivhugg.

Katedralen i Florens

Adress: Piazza del Duomo 17

Il Duomo, Santa Maria del Fiore, dominerar Florens centrum. Den gigantiska katedralen är en av de få framträdande byggnaderna i staden som inte bekostats av medicéerna. Men den har ändå spelat en avgörande roll i familjens historia. Det var nämligen här som lönnmördare utsända av de mäktiga familjerna Pazzi och Salviati överföll Lorenzo den praktfulle och hans bror Giuliano under påskmässan den 26 april 1478 (Pazzisammansvärjningen).

Pazzifamiljens överhuvud låg bakom överfallet.

Lorenzo lyckades lindrigt ­skadad sätta sig i säkerhet i kyrkans sakristia, men hans bror förblödde efter 19 djupa knivhugg. Historikerna känner inte till konspirationens fulla omfattning, men familjerna Pazzi och Salviati hade i alla fall påvens välsignelse. Han lär ha sagt: ”Jag stöttar dem, så länge ingen blir dräpt.”

Under de följande dagarna rådde undantagstillstånd i Florens. Gatorna genljöd av medicisoldaternas stöveltramp och skriken från dem som greps och skickades vidare för förhör i tortyrkammaren. Klappjakten på mördarna var snabb och effektiv, och det dröjde inte länge förrän familjen Pazzis storhetstid i Florens var över en gång för alla – medicéer­nas mäktiga motståndare hade krossats och familjens grepp om staden var starkare än någonsin.

Nästa stopp Palazzo ­Bargello 400 meter

5. Fiender hängdes från fönstret

Först rådhus, sedan fängelse. I dag är Palazzo Bargello nationalmuseum.

Palazzo Bargello

Adress: Via del Proconsolo 4

Efter det misslyckade attentatet i katedralen spred sig lynchstämningen i staden. De medskyldiga spårades och fördes till stadens dåvarande rådhus – den byggnad som i dag är känd som Palazzo Bargello. Här hängdes de gripna genom fönstren.

Leonardo da Vinci förevigade en av Pazzi-konspiratörernas brutala död.

På 1500-talet flyttade Florens stadsråd, Signoria, och byggnaden blev då säte för stadens vaktstyrkor med tillhörande fängelseceller, tortyrkammare och offentlig avrättningsplats.

Byggnaden bär fortfarande namn efter styrkornas överstekommendör, ”Il Bargello”, men fångarna är borta sedan länge. I dag är byggnaden national­museum och hemvist för några av Florens många konstskatter.

Nästa stopp Palazzo Vecchio 200 m

6. Munk fördrev Medici från staden

Palazzo Vecchio fungerar i dag som Florens rådhus.

Palazzo Vecchio

Adress: Piazza della Signoria

Den 8 maj 1498 satt dominikanermunken Girolamo Savonarola fånge i tornet på Palazzo Vecchio. Efter flera veckors tortyr, bödlarna hade bara skonat hans skrivarm, undertecknade munken ett erkännande: Att han var en kättare som med falska profetior ­hade förlett Florens medborgare till en gudlös lära.

Savonarola hade under åren innan han greps protesterat mot Lorenzo ”Il Magnificos” skörlevnad och stöd till ”dekadenta” konstarter. När Lorenzo dog blev sonen Piero II munkens nya måltavla. Piero och hans familj fördrevs och Savonarola tog med hjälp av den franske kungen Karl VIII kontrollen över staden år 1494.

Florens styrdes nu enligt stränga moraliska principer – målningar, spelkort, böcker och lyxartiklar konfiskerades och brändes offentligt. Efter några år fick både invånarna i Florens och påven nog. Den 23 maj 1498 hängdes munken tillsammans med två av sina ordensbröder och deras kroppar brändes på torget framför rådhuset.

Savonarola lyckades köra medicéerna på porten och införde ”Guds styre” i Florens. Invånarna tröttnade dock snabbt på hans stränga regim och munken slutade sina dagar på ett bål framför Palazzo Vecchio.

Nästa stopp Uffizierna 100 meter

7. De gamla kontoren rymmer världskonst

Medicis konstsamling i Uffizierna blev tillgänglig för allmänheten redan år 1765.

Uffizierna

Adress: Galleria degli Uffizi

År 1527 fördrevs medicéerna ännu en gång från Florens och staden utropades till republik. Familjen hade dock inflytel­se­­rika kontakter och år 1537 tillsattes Cosimo I som Florens härskare av den romersk-katolske kejsaren.

Cosimo kom från en fattig gren av Medicis stamträd. Han var son till en oförvägen legosoldat – ett släktdrag som höll i sig. Först krossade Cosimo alla som ifrågasatte hans anspråk på makten. Sedan besegrade han sin ärkefiende, stadsstaten Siena, så eftertryckligt att Cosimo år 1569 kunde kalla sig stor­hertig av Toscana.

Som storhertig behövde Cosimo I ett administrativt centrum och gav därför arkitekten Vasari uppdraget att uppföra det enorma hästskoformade byggnadskomplex som kallades uffizi, ”kontoren”.

Vasari beredde plats för delar av ­medicéernas konstskatt så att de kunde beundras av besökarna. Det kan de än i dag – Uffizierna hyser en av världens mest berömda samlingar av italiensk och europeisk målarkonst.

Nästa stopp Ponte Vecchio 300 m

8. ”Torrskodd” över massan

Cosimo I byggde till en våning och drev bort de illaluktande slaktarna från Ponte Vecchio, den gamla bron.

Ponte Vecchio

Adress: Ponte Vecchio

Ponte Vecchio betyder ”den gamla bron” och med en dopattest från 1345 är bron över floden Arno också en av Florens äldsta och mest berömda byggnadsverk.

Ursprungligen ställde slaktarna upp sina bodar på bron men den fräna stanken av halvruttet kött, koagulerat blod och garvade hudar blev för mycket för Cosimo I. År 1565 förbjöd han slaktarbodarna och införde en regel: Bara guldsmeder fick hålla till på bron. Det gäller än i dag.

Detta skedde i samband med att han lät sin arkitekt Vasari bygga en lång inbyggd korridor genom vilken Medicis familjemedlemmar helt obemärkt kunde gå mellan sina palats på flodens sydsida och Palazzo Vecchio.

”Lönngången” bildar en extra våning över Ponte Vecchios bodar. Men även om Cosimo var den mäktige hertigen av Toscana rådde ändå privat äganderätt i Florens. När ägarna till brons södra torn vägrade att riva det, tvingades arbetarna därför att leda lönngången runtom tornet.

Medicéernas privata lönngång måste byggas runtom ett torn.

Nästa stopp Palazzo Pitti 500 m

9. Den siste Medicin

Cosimo I:s storslagna palats är i dag ett enormt stort museum.

Palazzo Pitti

Adress: Via Piazza de’ Pitti 1

Den siste manlige Medicin dog år 1737. Enligt krönikorna groteskt överviktig, blind av sitt drickande, senil – och framför allt barnlös. Gian Gastone blev den siste Medicihärskaren att bo i det enorma Palazzo Pitti som alltsedan Cosimo I:s tid hade varit släktens hem.

Medicéerna hade gradvis förlorat sitt politiska inflytande sedan sin andra storhetstid i slutet av 1500-talet och Gian Gastones död blev det definitiva slutet för släktens dominans i Florens. Från och med nu tog furstehuset ­Lorraine över både storhertigdömet och Pittipalatset.

Innan dess hade dock Gians syster, Anna Maria Luisa de' Medici, donerat alla medicéernas konstskatter till Florens på villkor att de stannade i staden. Tack vare hennes gåvor kan vi alla njuta av medicéernas rike­domar, bland annat i Pitti­galleriet som i dag är Florens största konst­museum.

Maria Luisa de' Medici skänkte år 1737 medicéernas rikedomar till staden Florens.