Historisk guide: Kejsar Neros Rom

Nero var så hatad att motståndarna efter hans död försökte utplåna allt som hade med kejsaren att göra. Hans stor­slagna byggnader jämnades med marken och statyer av honom förstördes. Men i Rom kan man fortfarande se många spår av den beryktade härskaren.

För eftervärlden framstår Nero som en av Roms brutalaste kejsare.

”Trots att hans tanklösa, extra­vaganta, giriga och grymma handlingar till en början skedde sporadiskt och i det fördolda – och tillskrevs ungdomens dåraktighet – rådde det inga tvivel om att det berodde på brister i hans karaktär.”

Så inleder den romerske historikern Suetonius sin långa uppräkning av kejsar Neros många ogärningar – som omfattar allt från lögnaktighet och våldtäkt till incest och dråp. Under sin 14 år långa regeringstid stod Nero för en slösaktighet och brutalitet vars like romarna­ aldrig tidigare hade upplevt. Nästan 2000 år efter sin död är kejsaren ännu ihågkommen som Roms mest skoningslösa och extravaganta härskare.

Kejsare som 17-åring

Den 17-årige Nero satte sig på tronen­ år 54 efter Kristus som den yngste romerske kejsaren någonsin. Allt var frid och fröjd, den unge ledaren omgavs ständigt av skickliga rådgivare och åtnjöt folkets respekt. Men i takt med att han fick smak för maktens sötma tog hans blodtörstiga sidor över. Nero rensade ofta ut bland sina politiska motståndare och bland sina rivaler till tronen. Till och med hans egen mor, hustru och halvbror lönnmördades på kejsarens order.

Enligt Suetonius utvecklades Nero till en sadist som dödade godtyckligt, vältrade sig i bisarra sexuella utsvävningar och höll fester som gjorde romarna mållösa. Pengarna fick han in genom höga skatter och från jord som konfiskerats från överklassen. Den paranoide härskaren spenderade­ en stor del av sina rikedomar på enorma byggnader och monument till sin egen ära.

Särskilt imponerande var palatset Domus aurea där Nero lät resa en 35 meter hög gyllene staty av sig själv. Med tiden gjorde sig kejsaren osams med sina generaler och ämbetsmän. Överallt hotade uppror i det mäktiga riket. Till och med pretoriangardet, Neros livvakter, visade öppet sitt stöd för en revolt. I panik flydde Nero från Rom och gömde sig på en lantegendom. När hans motståndare förklarade honom fredlös såg Nero självmord som enda utvägen. Före sin död uttalade han de berömda orden: ”Vilken konstnär förlorar inte världen i mig.”

Följ rutten genom att klicka på länkarna nedanför

1. Domus aurea: Neros gyllene hus

Domus aurea var ett av historiens största palats med sina 300 rum. Tak och väggar var dekorerade med bland annat ädelstenar, elfenben och färgrika fresker.

Neros gyllene hus

Adress: Viale della Domus Aurea

”Nu kan jag äntligen leva i ett hus värdigt en människa”, utbrast Nero då hans nya bostad stod klar år 68. Domus aurea hade över 300 överdådigt dekorerade rum, och var täckt av dyrbart bladguld. Exakt hur stort palatset var är osäkert men arkeologer menar att det täckte ett område lika stort som 200 fotbollsplaner. ”I försalen var det så högt i tak att en kolossal staty av honom själv på 120 fot (35 meter, reds anm.) fick plats där inne (…) samt en konstgjord sjö lika stor som ett hav”, skrev historikern Suetonius.

Nero bodde i Domus aurea under ett år innan hans efterträdare lade palatset i ruiner och byggde på marken.

I dag kan rummen från en enda flygel ses cirka 100 meter nordöst om Colosseum. De rymmer bland annat fresker som ger en god bild av palatsets storhetstid.

Ibland kan området vara avspärrat eftersom arkeologer arbetar för högtryck med att rädda de unika väggmålningarna från fuktskador och jordskred.

Nästa stopp Circus Maximus 900 meter

2. Circus Maximus

Kapplöpningar med stridsvagnar var extremt farliga och slutade ofta med olyckor och dödsfall.

Hästkapplöpning för tusentals

På ett grönområde söder om Forum Romanum går romarna promenader, joggar eller har picknick. För 2000 år sedan genljöd platsen av hästgnägg, åskådarjubel och dödsskrik.

Under sin storhetstid var hippo­dromen Circus Maximus över 600 meter lång och 200 meter bred. I detta enorma underhållningskomplex fanns plats för cirka 350000 åskådare som kunde roa sig med bland annat gladiatorstrider, festliga parader och offentliga avrättningar av Roms kristna.­ De populära hästkapplöpningarna attraherade många romare – ibland kunde kejsar Nero själv hoppa upp på en stridsvagn och rida med. Än i dag finns bland annat resterna av de gamla ”startboxarna” kvar. Nuförtiden arrangeras ofta festivaler och konserter på området.

Kapplöpnings­banans mittlinje syns än i dag på gräsmattan.

Nästa stopp Tarpeiska klippan 400 meter

3. Tarpeiska klippan

De mest hatade brottslingarna kas­tades utför Tarpeias klippa.

Adress: Via di Monte Caprino & Via del Tempio di Giove

Landsförrädare knuffades i döden

För en romare kunde döden inte bli mer förödmjukande och skamlig än att kastas utför Tarpeiska klippan vid sydsidan av Capitolium. Avrättningsmetoden var förbehållen romarrikets mest avskydda mördare och förrädare. Även fysiskt eller mentalt handikappade romare kastades utför klippan eftersom de ansågs vara förbannade av gudarna.

Avrättning genom att störtas till döds var särskilt vanligt under republikens tid fram till år 31 före Kristus, men även kejsarna kastade oönskade personer utför stupet. Till exempel blev Sextus Marius, den rikaste man­nen i provinsen Hispania, knuffad utför klippan efter anklagelser om incest. Kejsar Tiberius, en av Neros släktingar, ville nämligen konfiskera hans värdefulla gruvor. Klippan är numera utrustad med trappor och bänkar så att besökare kan njuta av utsikten över Rom.

Nästa stopp Pompejus teater 800 meter

4. Pompejus teater

Vid Via Florida kan man se den stora teaterns mötessal.

Adress: Largo di Torre Argentina

Nero sjöng för folket

Nero betraktade sig själv som en gudabenådad konstnär och uppträdde med poesi och lyrspel – till den romerska överklassens förtret. Han visade bland annat upp sin talang i Pompejus teater vars ruiner syns på flera ställen runt den öppna platsen Campo dei Fiori. Bland annat finns delar av teaterns mötessal och latriner kvar vid Via Florida. Många nya byggnader är uppförda ovanpå den gamla teatern och på flera kaféer och restauranger i området kan gästerna äta bland teaterruiner.

Nästa stopp Mamertinska fängelset 750 meter

5. Mamertinska fängelset

Ett altare pryder i dag det rum där Petrus hölls inspärrad.

Adress: Clivo Argentario 1

Kejsaren kastade aposteln Petrus i fängelse

I mitten av 100-talet började de första kristna att dyka upp i Rom. Bland dem fanns aposteln Petrus som ivrigt predikade Jesu budskap.

Romarna var vana vid ett virrvarr av sekter och religioner och såg bara de kristna som ytterligare en av många grupper. Men när en stor brand bröt ut år 64 efter Kristus vände stämningen. För att inte själv få skulden för branden pekade kejsar Nero ut de kristna som skyldiga. Och snart brändes Jesus­dyrkarna levande – eller kastades till de vilda djuren i Roms amfiteatrar.

Nero sägs ha givit order om att gripa aposteln Petrus och spärra in honom i det så kallade Mamertinska fängelset, en mörk och fuktig fängelsehåla i en gammal cistern. Rummet, där besökare i dag kan beskåda ett altare, användes för avrättningar, varefter liken kastades i kloaken.

Enligt en historia fick Petrus en ­källa att springa fram i fängelsehålan. Med det vattnet döpte han sina två fångvaktare innan han själv korsfästes. Petrus fängelse ligger i dag under kyrkan San Giuseppe dei Falegnami nära Forum Romanum. Det är gratis att gå in i kyrkan men besökarna uppmuntras att lägga en donation i insamlingsbössan.

Nästa stopp Curia 100 meter

6. Curia

Neros reformer väckte så mycket ilska att en grupp senatorer ville störta honom.

Adress: Largo Romolo e Remo

Senatorer ville mörda Nero

Under sin regeringstid blev Nero alltmer impopulär i senaten i Rom. Officiellt delade senaten och kejsaren på den politiska makten. I praktiken var det kejsaren som bestämde. Han drev till exempel igenom skatte- och jordreformer som drabbade i synnerhet de rika senatorerna.

År 65 bestämde sig en grupp senatorer för att mörda Nero­ och installera en ny kejsare på tronen. Planen avslöjades dock av en förrädare varpå 19 senatorer dömdes till döden. Curian på Forum Romanum var en av senatorernas samlingsplatser. Byggnaden har renoverats flera gånger och är en av få byggnader från romartiden som inte ligger i ruiner i dag. Senatsbyggnaden används ofta för utställningar av bland annat antika statyer.

Nästa stopp Rostra 50 meter

Curian står kvar precis som för 2000 år sedan.

7. Rostra

Rostran har fått namn efter de skeppsrammar av brons som den ursprungligen var dekorerad med. Hålen efter dem kan fortfarande skönjas på plattformen.

Adress: Largo Romolo e Remo

Rostran användes i synnerhet av politiker. Bland annat meddelade senatorerna folket om möten på Curia i närheten.

Här lät sig Nero dyrkas

I kläder vävda av guldtråd tog Nero plats på talartribunen på den upphöjda plattformen – rostran. Nedanför hade romarna samlats för att närvara vid
kejsarens maktdemonstration. Mellan otaliga åskådare förde soldaterna fram kung Tiridates av Armenien.

”Jag vill vara vad du beordrar mig att vara – det är du som avgör mitt öde”, ropade regenten som störtats från sin tron och knäföll inför kejsaren. Förödmjukelsen av Tiridates år 66 var kulmen på Neros krig mot partherna som hotade Roms gränser i öst. Tre år tidigare hade kejsaren säkrat ett fredsavtal som deklarerade att han skulle godkänna Armeniens kung. Men för att få sin krona måste kungen resa till Rom och hylla Nero.

Kröningen av Tiridates hölls på rostran på Forum Romanum. Härifrån hade makthavarna i Rom i flera hundra år talat till folket. Den nuvarande rostran har renoverats flera gånger men ger fortfarande en känsla av en forntida storhet.

Nästa stopp Museo Nazionale Romano 1900 meter

8. Museo nazionale romano

Museigäster kan bland annat uppleva färgstarka mosaiker och väggmålningar från Roms villor.

Adress: Palazzo Massimo, Largo di Villa Peretti 1

Statyerna från Neros sommarhus

Det italienska national­museet är ett museikomplex utspritt på flera platser i Rom och ett av världens ledande inom klassisk konst. Avdelningen nära centralstationen Termini rymmer otaliga statyer från det antika Rom – bland annat två skulpturer från Neros sommarpalats i staden Antium cirka 5,5 mil utanför Rom. Palatset var överdådigt utsmyckat i Neros typiska storstilade smak och hade hela 800 meter fasad ut mot havet.

En av statyerna från Neros palats föreställer den sovande Ariadne ur den grekiska mytologin.

Museets källare rymmer värdefulla föremål och en enastående samling mynt från det antika Italien. Där finns unika betalningsmedel från antiken, bland annat mynt präglade av kejsar Nero.

Museets samling med hela väggmålningar från villor utgrävda i Rom är också värd ett besök.

Nästa stopp Neros akvedukt 2000 meter

9. Neros akvedukt

Ruinerna av Neros akvedukt kan ses på flera platser i Rom – bland annat vid Via Statilia.

Adress: Via Statilia & Via di Santa Croce in Gerusalemme

Akvedukt levererade vatten till palatset

Stora palats behöver massor med vatten. För att förse det enorma Domus aurea med dricks- och badvatten byggde Nero ut akvedukten Aqua Claudia med ännu en ”vattenledning” nära Porta Maggiore. Senare förlängde kejsar Domitianus akvedukten ytterligare så att den även försåg de kejserliga bostäderna på Palatinen med vatten.

I dag kan man se rester av Neros akvedukt lite varstans – från Porta Maggiore till Palatinen. På en del platser har man passat in de enorma bågarna från akvedukten så att de smälter in i stadsbilden. Några av de mest välbevarade delarna av Neros akvedukt finns vid Via Statilia och i Villa Woldkonskys trädgård i närheten. För att besöka den sistnämnda krävs dock ett särskilt tillstånd.

Låg kejsar Nero bakom branden i Rom?

Elden började vid Circus Maximus östra ände och spred sig snabbt till tio av Roms distrikt.

Historikerna är i dag oeniga om vilken roll kejsar Nero egentligen hade i den omfattande brand som härjade i Rom år 64.

I juli år 64 bröt en våldsam brand ut nära Circus Maximus. Lågorna rasade bland trähusen i Rom och kunde inte släckas förrän efter flera dagar. Då hade tre av stadens fjorton distrikt fullkomligt förtärts av elden. Sju andra var delvis förstörda.

Enligt rykten var det kejsar Nero själv som hade anlagt branden för att ge plats åt sitt drömpalats Domus aurea. Ryktena bekräftades av de romerska historikerna Dio Cassius och Suetonius som båda pekade ut Nero som gärningsmannen. Enligt dem skulle Nero ha framfört en sång om Trojas fall medan Rom förkolnade inför ögonen på honom.

Tacitus skriver däremot att kejsaren befann sig i staden Antium när branden bröt ut. När han fick höra nyheten om katastrofen tog han sig till Rom där han inledde en räddningsaktion. Efter branden hyste kejsaren in de nödlidande i sina palats och såg till att de fick mat medan hans arkitekter tänkte ut en ny stadsplan. Till exempel byggdes husen nu i sten och gatorna blev bredare. Men Tacitus skriver att romarna gav Nero skulden i alla fall. Någon måste ses som ansvarig.

Moderna historiker lutar mest åt Tacitus version av händelserna. De påvisar bland annat att det var känt att såväl Suetonius som Dio Cassius tyckte illa om Nero. Dessutom verkar det ologiskt att kejsaren skulle anlägga en stor eldsvåda bara en kilometer från sitt dåvarande palats som han var mycket förtjust i.