Andy Mabbett

Besök Europas port till världen

I nästan 900 år har Hamburg varit ett av världens handelscentrum och en viktig mötesplats för köpmän, skeppsredare och resenärer.

Ett besök i hamnen i den nord-­tyska staden Hamburg kunde i slutet av 1800-talet få även den mest erfarne sjöman att häpna.

Vid kajen låg skeppen så tätt att en vältränad matros kunde hoppa från däck till däck. Luften var fylld av doften av kakao, kaffe och kryddor, och alla upptänkliga tungomål hördes på kajen.

Intill hamnen, bland krogar och bordeller, låg en hel stadsdel, vars invånare levde som de en gång i tiden hade gjort i Kina.

Det var uppenbart för vem som helst att Hamburg verkligen förtjänade att kal­las för ”porten till världen”.

Hamnens roll som Hamburgs livliga mittpunkt var på 1800-talet inte ny. Stadens läge vid floden Elbes mynning hade redan från dess grundande på 1100-talet gjort Hamburg till ett viktigt handelscentrum.

Stadens köpmän knöt snabbt kontakt till både inhemska och utländska handelspartner av alla slag.

Hamnen är fortfarande centrum för Hamburgs närings- och nöjesliv.

© Shutterstock

Tjugotusen tvångsförflyttades

Redan under medeltiden var Hamburg medlem av handelsförbundet Hansan, som sträckte sig från Novgorod i öster till London i väster.

Hamburgs storhetstid inföll emellertid först på 1800-talet. Den period av fred som följde efter Napoleonkrigen öppnade världshaven, och tyska handelsfartyg satte kurs mot Afrika, Asien och Amerika.

Goda förbindelser längs floder och vägar till resten av Tyskland gjorde Hamburg till en populär handelsplats. Snart var stadens hamn en av Europas livligaste.

När staden 1881 fick status som frihamn – ett område där handlare kunde lasta, lossa och magasinera gods utan att betala tull – tog handeln fart på allvar.

För att få plats med alla varor uppförde staden ett enormt lagerhus­komplex, som fick namnet Speicherstadt, packhusstaden.

Två bostadskvarter jämnades med marken och 20 000 personer tvångsförflyttades för att göra plats åt det 1,5 kilometer långa komplexet.

Husen byggdes på kraftiga ekstolpar och kunde nås från både land och från sjösidan, vilket gjorde det möjligt att lasta och lossa fartyg snabbt.

5 saker du inte får missa

1. En båtfärd bland packhusen

Speicherstadt – packhusstaden i hamnen – var i 1900-talets början fylld av kaffe, te, kakao och andra varor från världens alla hörn. Delar av packhusområdet används fortfarande, men kvarteret bjuder även på ett rikt kultur- och nöjesliv i form av museer, kaféer och restauranger.

Besökare kan till exempel smaka på stora världen på kaféet Kaffeerösterei, som serverar kaffe från hela världen, eller åka båt genom kanalerna mellan packhusen.

Frank Schulenburg/Shutterstock

2. Gör ett besök hos köpmansänkan

Köpmännen utgjorde grundvalen för Hamburgs rikedom. Hamburgs Krameramt – köpmannaskrå – uppförde på 1670-talet ett antal hus med lägenheter för köpmannaänkor.

Skrået upplöstes på 1800-talet, men en av lägenheterna har bevarats som museum. Möbler och inredning vittna om livet och vardagen för ­Hamburgs välmående medelklass vid 1800-talets mitt.

Andy Mabbett/Shutterstock

3. Följ utvandrarna på resan

Emigranter med biljett till Hamburg-­Amerika-linjen kunde i väntan på avfärd bo i sovsalar i bolagets ­byggnader i hamnen. Byggnaderna hyser nu museet BallinStadt. Utställningen följer utvandrarnas resa från sovsalarna till ankomsten till Nya världen.

Shutterstock

4. Staden hedrar skeppsredare

Albert Ballin (1857–1918) gjorde inte bara Hamburg-Amerika-linjen till världens största. Han var även den förste som satte in lyxkryssare på linjen och skapade en ny marknad: kryssningar.

Boulevarden Ballindamm är ­uppkallad efter Ballin, som vilar på ­kyrkogården i stadsdelen Ohlsdorf.

Shutterstock

5. Bli kapten för en dag

Sjöfartsmuseet är inhyst i ett av hamnens gamla, kulturmärkta packhus och berättar om Hamburgs tretusen år långa beroende av havet, handel och sjöfart.

Utställningen bjuder på bland annat instrument, sjökort och fartygs­modeller av elfenben, bärnsten och guld. Med en simulator kan man styra ett containerfartyg i hamn.

Shutterstock

Hela världen möttes i Hamburg

Kolonialvaror, bomull och annat gods var inte allt som passerade genom hamnen.

Under 1800-talets andra hälft utvandrade omkring 200 000 tyskar per år till Amerika. Rederier som erbjöd resor över Atlanten tjänade stora pengar.

Bland de mest framgångsrika var den så kallade Hamburg-Amerika Linie, som under den driftige affärsmannen Albert Ballins ledning växte till att bli världens största passagerarfartygsbolag.

Rederiet transporterade mellan 1850 och 1934 cirka fem miljoner människor över Atlanten och uppförde en helt egen stad för att hantera det stora antalet resenärer.

Alla var inte på genomresa. Många sjömän från till exempel Asien mönstrade av för att slå sig ner i Hamburg. De nyanlända bosatte sig i regel nära landsmän, till exempel i stadens kinesiska kvarter.

Två världskrig och Tysklands delning efter 1945 gjorde dock att handel och sjöfart minskade kraftigt.

Först efter Tysklands återförening har utvecklingen vänt. År 2019 passerade 136,6 miljoner ton gods genom hamnen, som i dag är Europas tredje största efter Rotterdam och Antwerpen