Bob Collowan/Commons/CC-BY-SA-4.0
London tårn England

Här mötte kungen döden

Den engelske kungen Henrik VI blev indragen i ett bittert inbördes­krig, Rosornas krig. Två gånger avsattes han från tronen och spärrades i stället in i borgen Towern. Där mördades han 1471.

Henrik VI vankade oroligt omkring i sin cell i borgen Towern. Rummet var trångt men välmöblerat – även om han var fånge var han trots allt kung. Inbördeskriget mellan hans egen släkt Lancaster å den ena sidan, och ätten York å den andra, hade rasat i åratal och kungen hade redan suttit inspärrad i Towern en gång tidigare eftersom hans fiender både hade lyckats­ avsätta och fängsla honom. Men hans beslutsamma hustru Margareta av Anjou hade fått honom befriad med hjälp av franska allierade. Hon fick honom dessutom återinsatt på Englands tron för en kort tid. Men den här gången var situationen värre. Inbördeskriget, för eftervärlden känt som Rosornas krig, vanns så småningom av Henriks fiender. Men det värsta var ändå att hans egen son, kronprinsen, dödades i ett av slagen. När beskedet kom att sonen­ var död förmörkades kungens redan plågade sinne­ ännu mer.
Henriks rastlösa vankande avbröts av vakten, som presenterade hertig Richard av Gloucester för den fängslade kungen. Cellens tunga dörr föll igen. För Henrik var hertig Richard allt annat än en vänskaplig besökare; Richard var bror till den man som hade övertagit Henriks tron. Ingen vet i dag exakt vad som hände den kvällen, men efterföljande morgon hittades Henrik VI död på cellens stengolv. Nu skulle han aldrig mer göra anspråk på tronen.

När de dramatiska händelserna utspelades i Towern 1471 var borgen redan nästan 400 år gammal. Efter att ha erövrat England år 1066 lät den normandiske kungen Vilhelm Erövraren uppföra en borg av trä och jord på den plats där Towern ligger i dag. Läget var perfekt. Themsen skyddade mot angrepp på den ena sidan och den romerska stadsmuren på den andra. Samtidigt var borgen den första byggnad som resande till London såg när de seglade uppför Themsen. År 1078 hade Vilhelm Erövraren ett så fast grepp om England att han kunde ersätta träborgen med en stadig stenborg. Den stod färdig i slutet av 1000-talet. Ett par hundra år senare fick borgen tillnamnet Vita Tornet, när Henrik III lät vitkalka den. Under de här åren byggdes borgens ringmur ut flera gånger och utrustades med massiva torn. Under 1800-talet byggdes en kasern med plats för 1.000 man innanför ringmuren.
Under sin mer än 900 år långa historia har Towern haft många funktioner: kungligt residens, vapenförråd, hemvist för kungens myntverk. I flera hundra år huserade också kungens personliga zoo i borgen – under Elisabet I:s tid var djurparken vissa dagar till och med öppen för stadens invånare.
Mest känd är Towern för sin roll som fängelse och avrättningsplats för landets för-näma medborgare. År 1483 kastades två kungasöner i Towern. Pojkarna fängslades av sin farbror och försvann sedan spårlöst. Historiker tror att farbrodern lät mörda dem för att sedan själv låta sig krönas som Rikard III. Under Henrik VIII avrättades kungens mest betrodda rådgivare sir Thomas More här. Samma sak drabbade två av Henriks hustrur – först Anne Boleyn 1536 och därefter Katarina Howard sex år senare. Kvällarna före avrättningen övade Katarina på att lägga huvudet på stupstocken på ett värdigt sätt. Tjugo år efter detta satt Henriks dotter, sedermera drottning Elisabet, fängslad i Towern i två månader – hon anklagades för en komplott mot sin halvsyster Maria I, det vill säga Bloody Mary.
I dag är Towern främst en turistattraktion men borgen skyddar fortfarande de brittiska kronjuvelerna. De har förvarats här sedan 1303.