Här höll sjöhjälten sina brakfester

Peder Tordenskiold var redan berömd när han 29 år gammal flyttade in i ett palats i Christianshavn. Från den dagen visste hela staden när kungen var på fest hos sjöhjälten – då lät Tordenskiold nämligen sina privata kanoner dåna.

10 november 2009 av Jesper Asmussen & Sisse K. Ibsen

Saluten dånade över Köpenhamn. Året var 1720 och kung Fredrik IV var på fest hos viceamiral Peder Tordenskiold i Christianshavn. Antalet kanonskott var förutbestämt: 27 hederssalvor på rad för majetstätet, men själva avfyrningen var helt spontan och en privat hyllning på den festglade Tordenskiolds initiativ. Skotten avlossades från små kanoner framför huset på Strandgade och smällarna var så kraftiga att värdens betjänt nästa morgon var tvungen att ersätta grannarna för deras förstörda fönsterrutor. Och den 30-årige ungkarlen störde sina grannar på mer än ett sätt. Vid porten hade Tordenskiold placerat en bur med skrikande apor för att roa gästerna när de var på väg hem från festen.
Tordenskiold hade tid att festa, alldeles för mycket tid, för vice­amiralen behövdes inte i något krig. Han föddes som son till en köpman i Trondheim i Norge och fick namnet Peder Wessel. Nu, 29 år senare, var han en levande legend. Under det stora nordiska kriget hade den unge mannen härjat längs den svenska västkusten i sådan omfattning att svenskarna satt ett pris på hans huvud. År 1716, när han var tjugo­fem år gammal, blev han under namnet Tordenskiold adlad för sina bedrifter – som höll i sig då han med bara två fregatter och fem mindre skepp lyckades oskadliggöra 30 transportfartyg i den svenska havsviken Dynekilen senare samma år.
Tordenskiold hade råd att anordna stora fester. Efter kriget bedrev han en omfattande handel med länder som Spanien och England, och sedan tidigare hade han kistan full med ”prispengar” som han fått av kungen för alla de svenska fartyg han beslagtagit under kriget.
Livet lekte emellertid inte särskilt länge. År 1920 dog Tordenskiold när han skulle försvara sin husvärds, Abraham Lehn den yngre, heder. Duellen utkämpades med värja, ett vapen Tordenskiold uppenbarligen inte behärskade fullt ut.
Bouppteckningen efter honom visade att källaren under huset på Strandgade bland annat rymde 1.160 liter vin och brännvin, 470 skinn, brädor – och en galavagn med spegelglas. När myndigheterna auktionerade ut Tordenskiolds bohag inbringade bara lösöret från källaren 2.500 riksdaler; totalt fick man in 6.352 riksdaler.
När Tordenskiold hyrde Strandgade nr 6 ägdes fastigheten av köpmanssläkten Lehn, Danmarks rikaste näst efter kungahuset. Abraham Lehn den äldre hade låtit bygga huset år 1703 och sedan lagt ned en ansenlig summa pengar för att inreda hemmet. Än i dag pryds rummen av väggstora, klassiska målningar och en formfulländad stuckatur. Köpmannen Lehn dog när huset stod klart, familjen valde då att hyra ut byggnaden till välbärgade personer – bl.a. Tordenskiold.
Köpmannen Lehn hade byggt sitt palats på grunden till en tidigare byggnad från början av 1600-talet. Det huset hade troligen uppförts av Johan Semp, en stadsplanerare som ledde anläggningsarbetet för hela Christianshavn. Stadsdelen fick formen av en kanalstad efter holländsk modell – kung Kristian IV ville ha en befäst hamn på de låga sandbankarna mellan Köpenhamn och Amager.
Man slog ned pålar i vattnet och de sanka områdena fylldes ut med jord. Med den nya stadsdelen tredubblades huvudstadens yta. Semp var en av de första som flyttade dit. Han bodde på den plats där Lehn senare uppförde sitt och Tordenskiolds hus. Stora delar finns kvar än i dag. Även Christianshavn är välbevarat – stadsdelen klarade sig från de omfattande eldsvådor som förstörde stora delar av staden åren 1718 och 1795.

Websites:
www.absalon.nu

Kanske är du intresserad av...