Walter Paget /wikipedia
Irland borgerkrig

Här dränktes Irlands uppror i blod

Med dödsförakt stormade en grupp rebeller Dublins centrala posthus år 1916. Från trappan försökte de tvinga bort landets kolonialherrar genom att utropa Irland till republik. Men de irländska upprorsmännen fångades i den brittiska elden.

Klockan två på eftermiddagen insåg den irländske upprorsledaren Padraic Pearse att allt hopp var ute och vacklade ut ur det sönderskjutna centrala posthuset i Dublins centrum. Den översta våningen stod i lågor och upprorsmännen skulle ändå inte ha kunnat bekämpa elden mycket längre. Flera av dem var beredda att kämpa vidare men Pearse tyckte att priset för den irländska civilbefolkningen blev för högt. Samma morgon hade han sett en familj mejas ner av den brittiska militären när de försökte ta sig ut ur sitt brinnande hus. Familjen hade försökt klara sig genom att vifta med en vit flagga, men nu var de alla döda. Som symbol för upprorsmännens villkorslösa kapitulation överräckte Pearse sitt svärd till den brittiske generalen Lowe klockan halv tre. Då låg stora delar av centrum i rykande ruiner.
Upproret hade startat sex dagar tidigare, på annandag påsk som 1916 inföll den 24 april. Pearse hade inlett upproret med att gå upp på trappan framför Dublins centrala posthus och mellan de grekiskinspirerade pelarna utropa Irland till fri republik – oberoende av det Storbritannien som under flera sekel hade underkuvat sitt grannland. Tidpunkten var noga vald. Första världskriget rasade och parollen för upprorsmakarna löd ”Englands problem är Irlands möjligheter”. Sex byggnader i centrala Dublin ockuperades av rebellerna och samtidigt bröt strider ut i flera­ irländska provinser. Det centrala posthuset fungerade som kommandocentral. De två första dagarna stod rebellerna emot men sedan nådde brittiska förstärkningar­ fram. De övriga befästningarna föll och posthuset hamnade under kraftig beskjutning från britterna som kunde barrikadera sig och skjuta från alla håll. På lördagen tvingades upprorsmännen ge upp. Då hade 450 personer dödats och 2.600 skadats. De flesta var oskyldiga civila som hade hamnat mitt i striderna.

Det militära nederlaget kom inte som någon överraskning för rebellerna som trots små resurser hade insisterat på att göra ett försök. Hoppet var att deras offer skulle inspirera större grupper att ta upp kampen. Påsk­upproret blev startskottet för en flera år lång, blodig kamp för frihet som bara intensifierades av britternas brutala framfart mot upproret 1916. Över 3.500 irländare arresterades. Av dem skickades nästan 1.500 för internering i fångläger i England och i Wales. Man dömde 90 män till döden, bl.a. Padraic Pearse, som avrättades fem dagar efter att han hade givit upp.
Dublins centrala posthus, The General Post Office, var en nagel i ögat på irländska frihetskämpar redan före påsk­upproret 1916. Byggnaden uppfördes mitt i Dublin på order av den brittiske kungen som hade haft makten i Dub­lin sedan 1600-talet. Det tog fyra år att bygga posthuset som stod klart 1818. Fasaden pryddes av den brittiska kronan och platsen blev knutpunkt för all engelsk administration av landet. Efter påskupproret var posthuset ännu mer avskytt hos irländarna. Till dess att Irland till slut fick självstyre 1921 stod byggnaden därför kvar som ruin. Sedan beslutade den unga staten att återuppbygga huset – dock utan den brittisk kronan på fasaden. Som ett minne av det blodiga upproret lät man dock kulhålen i pelarna vara. I dag funderar irländarna på om posthuset även i fortsättningen ska användas till brevhantering, eller om någon del ska göras om till museum. De irländska politikerna överväger också att använda byggnadens stora sal för festligheter när kommande presidenter installeras.