shutterstock
Vin tønder i Frankrig

Världskriget gjorde fransmän till vindrickare

Frankrig forbød salget af hærens højtelskede alkoholiske drik, absint, men heldigvis fandtes der en udmærket erstatning.

Två veckor efter första världskrigets utbrott den 1 augusti 1914 drabbades Frankrike av ännu en katastrof.

Då förbjöds nämligen försäljningen av absint.

Den alkoholstarka drycken, som kan orsaka nervskador, hade varit populär inom armén, som nu behövde hitta en ersättare.

På den tiden drack fransmän allt med alkohol i, men regeringens blick föll på vin, som landet producerade, och som hade en låg alkoholprocent.

Lågkvalitetsvin, som soldaterna kalla­de Pinard, fraktades till fronten i stora mängder.

År 1915 hade soldater rätt till 0,25 liter per dag.

Franske soldater drikker vin

Franska soldater hade 1917 rätt till 0,75 liter vin per dag.

© Imageselect

Mängden ökade till 0,5 liter 1916, då armén årligen levererade 1,2 miljarder liter vin till de salongsberusade styrkorna.

När kriget tog slut 1918 hade vinet – föga överraskande – blivit Frank­rikes självklara nationaldryck.