Shutterstock

När började vi dricka färgglada cocktails?

Cocktailar har druckits sedan tidigt 1800-tal. Ordets ursprung är oklart, men troligen rör det sig om ett nedsättande uttryck som används inom hästavel och betyder ”andra rangens kvalitet”.

Hur länge människor har blandat drinkar går förlorat i historiens töcken, men de första skriftliga referenserna till cocktails härrör från tiden kring år 1800.

Bland annat upplät den amerikanska tidningen The Balance and Columbian Repository år 1806 spaltutrymme åt ett brev från en nyfiken läsare som ville veta vad en cocktail var.

”En cocktail är en stimulerande alkoholhaltig dryck som består av sprit av något slag, socker, vatten och bitter”, svarade redaktören.

Förbudstiden fick cocktails att flöda

Under 1800-talet blev cocktails populära, och vid seklets slut kunde man till exempel köpa böcker med recept på olika cocktails. Det stora folkliga genombrottet för de färgglada drinkarna kom emellertid först under förbudstiden i USA.

Från 1920 till 1933 var all framställning och konsumtion av alkohol förbjuden, och till följd av det började amerikanerna göra egen sprit. Den mesta var av tvivelaktig kvalitet och ofta så gott som odrickbar.

Sex on the Beach innehåller bland annat vodka och juice.

© Shutterstock

Därför började många blanda fruktjuice, honung, grädde och andra smakämnen i alkoholen för att dölja den dåliga smaken av hembränt. I synnerhet söta cocktails blev populära, eftersom de gick fort att dricka, en fördel i de många illegala lönnkrogarna i USA, som ständigt riskerade att stormas av poliser.

Andra klassens hästar gav namn åt cocktails

Upphovet till ordet cocktail är oklart. En teori är att det härrör från hästavel, då hästar som inte var fullblod ofta fick svansen klippt.

Dessa andra rangens hästar kallades cocktails. Samma benämning ska senare ha använts om blandade drinkar, som betraktades som utspädd, icke-fullblodsalkohol.