Sergiy Palamarchuk / Shutterstock

När började skottarna göra whisky?

Ålder är viktigt när det gäller whisky, särskilt i Skottland, där destillerierna i många år har bråkat om vem som har rätt att kalla sig världens äldsta.

Whisky omtalas första gången i Skottland 1494.

Då visar skatteräkenskaper att kungen skickat malt till munken John Cor, som skulle destillera 1 500 flaskor aqua vitae, livets vatten, vilket var dåtidens beteckning på alla varianter av stark alkohol.

Att munken ombads göra så många flaskor tyder på att destillering av whisky var väl etablerad i Skottland vid denna tidpunkt.

Inga av de ursprungliga destillerierna har överlevt till i dag, men flera av Skottlands nutida destillerier framhäver gärna sin ålder.

Strid om landets äldsta whisky

Fram till för några år sedan grälade Glenturret och Bowmore om vilket av dem som var landets äldsta. Båda hävdade att de grundats på 1770-talet.

År 2007 fann arkivarier vid Scottish Brewing Archive skattepapper, som visade att Bowmore öppnade först 1816 och Glenturret två år senare.

Därmed tycktes Strathisla, som öppnade 1789, vara Skottlands äldsta. Då dök emellertid en ny rival upp i kampen om äran.

Glen Garioch hade dittills angett grundningsåret 1797 på sina flaskor, men arkivarierna är nästa säkra på att destilleriet från början hette Meldrum och öppnade redan 1785.

Striden mellan de skotska destillerierna fortsätter och någon slutgiltig vinnare kommer nog aldrig att koras.