Foto: När blev kameran var mans egendom?

Med Kodaks Brownie-kamera var fotografering inte längre förbehållen proffsen.

Brownien tillverkades fram till år 1980. Denna modell är från år 1930.

När kameratillverkaren Kodak lanserade den s k Brownie-kameran år 1900 blev fotografering plötsligt något som inte längre var förbehållet proffsen.

Den nya kameran kostade bara en dollar och var så lätt att sköta att till och med barn kunde hantera den. Kodak Brownie konstruerades av Frank Brownell, som av Kodaks direktör George Eastman hade fått i uppdrag att konstruera en så billig kamera som möjligt.

Det innebar bl a att tekniken omgavs av ett kamerahus i papp, en idé som ledde till att man sålde över 150 000 kameror bara det första året. Kodak Brownie fick sitt namn efter en berömd tecknad serie. Brownie var då lika populär som Kalle Anka senare blev, och Kodaks direktör hoppades att namnet skulle hjälpa kameran att bli en succé. Planen lyckades och fram till 1980 tillverkades och såldes Browniekameran i miljontals exemplar.