Warner Brothers/Wikipedia
talefilm film

Vad gjorde talfilm möjlig?

När kunde man för första gången höra ljud på film?

Idén om talfilm uppstod ungefär samtidigt med utvecklingen av de första filmerna på 1880-talet. Det var emellertid först när den synkrona uppspelningen av bilder och ljud blev tekniskt möjlig på 1920-talet, som talfilmen blev en realitet. De första försöken att sätta samman ljud och bilder gjordes efter uppfinnandet av kinetoskopet – en primitiv filmprojektor, som med hjälp av ett tittskåp kunde skapa illusionen av levande bilder. Vid sidan av kinetoskopet stod en fonograf, som levererade ljud från en vaxrulle.

I början av 1900-talet experimenterade uppfinnare med att kombinera film med ljud från en grammofon. Metoden hade en rad svagheter; bl a var plattorna dyra och slets snabbt.
Den första talfilmen var “The Jazz Singer” från 1927.