Red Cliff – flott men inte realistisk

Filmkoll: Red Cliff: År 208 drar den kinesiske generalen Cao Cao ut i krig för att kuva grannländerna och erövra den sköna Xiaoqiao.

Filmen innehåller många överdådiga, men knappast realistiska, stridsscener.

Anföll Cao Cao på grund av kärlek?

I filmen angriper Cao Cao rikena i söder, eftersom han är kär i den vackra Xiaoqiao, som är gift med en av hans fiender. Ingen­ting i de historiska källorna antyder dock att kärlek skulle ha varit en anledning till in­vasionen. Kejsaren ville erövra de områden som tidigare hade tillhört hans rike. Kärleks­motivet förekommer för första gången i en kinesisk roman, som skrevs drygt 1100 år efter slaget. John Woo har dock fortsatt att spåna kring vad som utspelades i boken.

Var strategen Zhuge Liang verkligen så effektiv?

Zhuge Liang var en av sin tids skickligaste militära strateger och utbildade sina soldater i de effektivaste militärformeringarna, t ex "sköldpaddan". John Woo tyckte emellertid att denna rent visuellt var tråkig och uppfann själv den fantasifulla formering som gör att fienden lockas in i en labyrint av soldater. Zhuge Liangs list då han lyckas erövra 100000 pilar från fienden saknar också verklighets­förankring – den idén är hämtad ur en roman.