Operation Valkyria – håller sig till historien

Filmkoll: Operation Valkyria: År 1944 planerar en grupp tyska officerare att mörda Adolf Hitler och rädda Tyskland undan ett hotande nederlag i andra världskriget.

Stauffenberg lyckades samla en grupp officerare kring ett gemensamt mål: att mörda Adolf Hitler.

Var Stauffenberg mannen bakom kuppen?

Även om flera höga generaler och politiker deltog i attentatet mot Hitler var det Claus Schenk von Stauffenberg som var kuppens egentlige ledare – trots att han bara hade överstes rang. Schenk von Stauffenberg var både soldat och poet, han var handlingskraftig och lärd, och han hade förmågan att få även högre officerare att delta i planerna på att mörda Adolf Hitler.

Den verklige Stauffenberg var faktiskt så macho att flera av hans bedrifter har utelämnats ur filmen för att den inte skulle verka osannolik. Bl a vägrade Stauffenberg få morfin, när han opererades efter att ha sårats under striderna i Nordafrika år 1943.

Claus von Stauffenberg

Räddades Hitler av ett bordsben?

Två tillfälligheter ledde till att Hitler överlevde den 20 juli 1944. För det första rådde värmebölja. Därför flyttades mötet, i vilket både Schenk von Stauffenberg och Hitler deltog, från den underjordiska bunkern till en luftigare möteslokal. Det gjorde trycket från bombexplosionen mindre. För det andra knuffade överste Heinz Brandt, som stod bredvid Hitler, in Schenk von Stauffenbergs väska med bomben bakom ett tjockt bordsben, när Schenk von Stauffenberg lämnade möteslokalen strax före explosionen. Bordsbenet blev som en skärm framför Hitler – och Führern klarade sig med spräckta trumhinnor och brännskador på benen.

Schenk von Stauffenberg hade otur: ett bordsben räddade Hitlers liv och krossade officerens dröm om en statskupp.