När började vi se film på bio?

När blev det populärt att se film på vita duken?

L’Idéal Cinéma Jacques Tati

L’Idéal Cinéma Jacques Tati i Aniche i Frankrike är en av världens äldsta fungerande biografer. Den första filmen visades här år 1905.

© Serge Ottaviani

En av de första filmerna visades för allmänheten på den tyska teatern Der Wintergarten år 1895. Filmen var bara några sekunder lång och utgjorde en del av varieté­föreställningarna som gick på teatern.

Blandningar av teater och film var vanliga fram till början av 1900-talet, och filmsugna människor fick söka sig till teatrarna eller kringresande filmvisare som spelade upp filmer med medhavda projektorer på en primitiv duk.

En snabb succé

Först år 1905 öppnade den första teatern som bara visade film. Teatern hette Nickelodeon och höll till i en tom butiks­lokal i Pennsylvania.

På bara tre år öppnade 8 000 Nickelodeon i USA och här kunde om­kring 26 miljoner män­niskor se på film varje vecka år 1910. Under samma period började européerna vallfärda till de första filmteatrarna.