En kunglig affär – inte helt korrekt

Filmkoll: A Royal Affair: Den sinnessjuke kung Kristian VII:s livläkare, Johann Friedrich Struensee, tog över makten och inledde ett förhållande med drottningen. Filmen tar sig emellertid flera friheter.

Blev livläkaren Struensee halshuggen?

Kärleksaffären med drottning Caroline Mathilde och alltför stort inflytande kostade kungens livläkare Johann Struensee huvudet. Men här visar ”A Royal Affair” inte hela sanningen. Före halshuggningen högg bödeln ena handen av Struensee. Sedan krävdes det hela tre hugg för att skilja Struensees huvud från kroppen – det var alltså ingen vacker död. Dessutom sattes livläkaren på ”hjul och stegel”, det vill säga att kroppen styckades och sattes upp för allmän beskådan i två års tid.

Struensee halshöggs år 1772.

Genomförde Struensee stora reformer under sin tid som kungens ställföreträdare?

I filmen framstår livläkaren Struensee som en man av folket. Han vill ge folket bättre förhållanden och använder sitt inflytande över kungen för att nå sina mål. Och Struensee införde faktiskt drygt 2000 nya lagar under sin tid som gehejmekabinettsminister. Många av dem var revolutionerande reformer, som införandet av tryckfrihet, förbud mot tortyr och en reform av fattighusen samt en rad nedskärningar i statens budget.

Men genom reformerna skaffade sig Struensee många mäktiga fiender inom ­hovet, och sedan livläkaren avrättats upphävde änkedrottning Juliana Maria i stort sett alla de nya lagarna.

Vad tycker du om filmen? Skriv din kommentar i fältet härunder!