Elizabeth – The Golden Age är inte exakt

Filmkoll: Elizabeth På 1580-talet kämpar Englands drottning Elisabet för sin tron. Fienden är den spanske kungen, som vill invadera England, och de engelska katoliker som konspirerar för att sätta en trosfrände på tronen.

Francis Walsingham (i mitten) var en av Elisabets närmaste medarbetare. Han arbetade som spionchef för drottningen och lyckades upptäcka och nysta upp många komplotter mot henne.

Var Elisabet förälskad i Walter Raleigh?

Både ja och nej! Hon var betagen av den unge äventyraren, men filmen skildrar inte deras förhållande korrekt. Raleigh var 19 år yngre än Elisabet och Elisabet sökte inte någon fysisk relation med honom. Däremot uppmanade hon flera av sina hovdamer att ha affärer med honom.

Var katolikerna lika brutala som de framställs i filmen?

Nej! En av de värsta historiska felaktigheterna i filmen är att protestanterna konsekvent framställs som toleranta och rättvisa, medan katolikerna är fanatiska och konspirerande.

Även Elisabets regim torterade och dödade katoliker på grund av deras tro. Drottningen var dock mer tolerant än sin far, Henrik VIII. Över hela Europa förföljdes såväl katoliker som protestanter, och den ena sidan var inte bättre än den andra när det gäller grymhet. Det var inte heller religionsmotsättningar som gav upphov till Filip II av Spaniens angrepp. Den främsta anledningen till att Filip angrep England var att han ville bekämpa engelsmännens sjöröveri och försvaga deras stöd till det spanskstyrda Holland.

Elisabet I (1533–1603) regerade sitt land i 44 år. Under hennes styre blev öriket en av Europas största sjömakter, och England utnyttjade läget till att utvidga sina kolonier i Nordamerika.

Räddades England från den spanska armadan av Walter Raleigh?

Nej! Elisabets rådgivare Walther Raleigh ledde inte in de brinnande engelska skeppen i den spanska armadans mitt, så som det framställs i filmen.

Under striden mot den spanska armadan var Raleigh inte ens till sjöss. Han organiserade däremot det engelska försvaret på land.

Den spanska armadan sjönk inte i ett inferno av lågor som filmen visar. De engelska brinnande skeppen satte bara ett fåtal spanska fartyg i brand. Däremot var angreppet en orsak till att fartygen flydde åt olika håll. En kraftig storm skingrade skeppen i den spanska flottan, och efter det kunde engelsmännens små, snabba båtar angripa de isolerade spanska fartygen och driva upp dem i Nordsjön.

Trots att engelsmännen hade vädrets makter på sin sida, lyckades de bara sänka 50 av spanjorernas sammanlagt 130 skepp.