Apocalypto – ger en felaktig bild av mayafolket

Filmkoll: Apocalypto: Runt tiden för Columbus ankomst till Amerika överfaller krigiska mayaindianer en djungelby för att tillfångata slavar som de ska offra till gudarna.

Var det vanligt att mayaindianerna offrade människor till gudarna?

Ja! Men det skedde 600–700 år innan filmens handling utspelar sig. Mayacivilisationen stod på sin höjdpunkt på 800- och 900-talen, då mayafolket aggressivt krigade mot grannstammar. Fångarna från krigen avrättades i jättelika offentliga ceremonier. På 1500-talet förekom fortfarande människooffer i Amerika men bara bland aztekerna, som avrättade fångar för att blidka gudarna.

Är pyramiderna i filmen realistiska?

Nej! Pyramidernas utsmyckning är ett hopkok av tusen års olika stilarter. Pyramiderna lånar drag från såväl mayafolket som aztekerna och andra centralamerikanska indiankulturer. I filmen håller hundratals slavar på att stampa kalk för att vitkalka en pyramid, men mayafolkets pyramider byggdes inte av slavar. Uppförandet sträckte sig över flera generationer som en religiös handling, som innebar att invånarna öste jord på en allt större pyramid. När jordhögen hade nått en lämplig höjd kläddes den med sten och kalk av professionella hantverkare.

Omkring år 1500, då handlingen i filmen utspelar sig, kunde man i mayasamhället inte konstruera så stora byggnadsverk. Det tidigare så mäktiga riket var hårt trängt av aztekerna, och mayafolket förde en desperat kamp i befästa städer för att hålla de aggressiva fienderna ifrån sig

Använde mayafolket levande människor som måltavlor?

Nej! Inget tyder på att en av filmens mest dramatiska höjdpunkter, där filmens huvudperson Jaguar Paw agerar måltavla, har någon verklighetsförankring. Inga källor styrker existensen av sådana skjutbanor.