Alatriste skildrar en fiktiv person

Filmkoll: Alatriste: År 1622 kommer soldaten Alatriste­ hem från kriget i Flandern. I Madrid visar sig det förr så mäktiga spanska imperiet vara dekadent och döende. Alatriste tvingas kämpa mot hovintriger och militära fiender.

Dansken Viggo Mortensen spelar den spanske soldaten Alatriste – en fiktiv figur som nu för första gången syns på vita duken.

Var Diego Alatriste en historisk person?

Nej! Han är den fiktiva huvudpersonen i författaren Arturo Pérez-Revertes serie av historiska­ romaner.

Stred Spanien­ i Flandern?

Ja! Spanien hade sedan 1568 varit i krig med en rad av de flamländska provinserna i ­nuvarande Belgien. De gjorde uppror för att slippa det spanska herraväldet. En vapen­vila hade ingåtts år 1609, men 1621 hade kriget nyss brutit ut på nytt. Spanjorerna var angelägna om att behålla Flandern, eftersom området var strategiskt viktigt i maktkampen mot Frankrike och England. Området var även en viktig handels­bastion. Spanien förlorade dock området 1648 i och med fredsavtalet som avslutade trettioåriga kriget.

Var galärerna ett vanligt straff?

Ja! Att bli straffad med att ro de kungliga galärena var ofta en omvandlad dödsdom för mindre allvarliga brott som stöld, stråtröveri eller våld. Det var ett av dåtidens grymmaste fysiska straff. Det kunde dömas ut på kortare eller längre tid, men inte under två år. I Spanien kunde man bli dömd till galärerna ända fram till 1803.

Innebar nederlaget vid Rocroi­ slutet för det spanska imperiet?

Nej – även om slaget var det första på nästan 200, år där ett spanskt regemente led ­nederlag, och historikerna ser slaget som början till slutet. På kort sikt fick slaget i maj 1643 dock ingen större betydelse; spanjorerna reste sig igen. Men nederlaget vid Rocroi sammanföll med att Spaniens ställning i Europa för­svagades, och Frankrike tog över rollen som Europas starkaste nation.