Redan på 1700-talet gick publiken på cirkus för att se vilda djur.

© Getty Images

Engelsk officer uppfann den moderna cirkusen

Den moderna cirkusen blev oerhört populär i 1700-talets England, eftersom den samlade många kända nöjen under samma tak.

21 april 2017 av Emrah Sütcü

Uppfinningen av den moderna cirkusen tillskrivs den engels­ke kavalleriofficeren Philip Astley. 

Den 4 april 1768 ­öppnade han i London en amfi­teater, där man kunde se bland annat akrobater, gycklare och ryttare, som gjorde konster till häst.

Engelsmännen var tokiga i cirkus

 Var för sig var konsterna redan kända för britterna, men Astley var den förste som förde samman dem under samma tak.

Astleys cirkus blev en enorm succé. Britterna skrek efter mer cirkus, och under de följande åren uppfördes särskilda cirkusbyggnader i alla engelska storstäder. 

Där kunde britterna med tiden även se clowner, vilda djur och iscensatta na­tur­ka­ta­­stro­fer som jordskalv.

Djur på cirkus

  • Exotiska djur dog ofta av köld i tidiga engels­ka cirkusar. De döda djuren såldes i regel till konservatorer.

  • Djurtämjarna tog ingen hänsyn till djuren i cirkusens barndom. De misshandlade djuren eller lät dem svälta för att få dem att lyda.

  • Brinnande ringar har historiskt sett varit fasta inslag i nummer med tigrar. Djuret fruktar instinktivt eld, och djurskyddsgrupper kallar numret djurplågeri.

Spred sig till resten av Europa

Från England spred cirkusföreställningarna sig till Frankrike, där Astley 1782 invigde Paris första cirkusbyggnad, Amphithéâtre Anglais. Den följdes av cirkusbyggnader i 18 av Europas storstäder.

Cirkus i siffror

  • 1826 var året då historiens första cirkustält togs i bruk.

  • 12,8 m har en cirkusarena mätt som standard sedan 1700-talet.

  • 123 lejonangrepp har ägt rum i olika cirkusar sedan 1990.

  • 167 år har världens äldsta cirkus – australiska Ashton Circus – på nacken.

Kanske är du intresserad av...