Engelsk officer uppfann den moderna cirkusen

Den moderna cirkusen blev oerhört populär i 1700-talets England, eftersom den samlade många kända nöjen under samma tak.

Redan på 1700-talet gick publiken på cirkus för att se vilda djur.

© Getty Images

Uppfinningen av den moderna cirkusen tillskrivs den engels­ke kavalleriofficeren Philip Astley.

Den 4 april 1768 ­öppnade han i London en amfi­teater, där man kunde se bland annat akrobater, gycklare och ryttare, som gjorde konster till häst.

Engelsmännen var tokiga i cirkus

Var för sig var konsterna redan kända för britterna, men Astley var den förste som förde samman dem under samma tak.

Astleys cirkus blev en enorm succé. Britterna skrek efter mer cirkus, och under de följande åren uppfördes särskilda cirkusbyggnader i alla engelska storstäder.

Där kunde britterna med tiden även se clowner, vilda djur och iscensatta na­tur­ka­ta­­stro­fer som jordskalv.

Spred sig till resten av Europa

Från England spred cirkusföreställningarna sig till Frankrike, där Astley 1782 invigde Paris första cirkusbyggnad, Amphithéâtre Anglais. Den följdes av cirkusbyggnader i 18 av Europas storstäder.