Den förste kroppsbyggaren

I slutet av 1800-talet växte en ny form av estetik fram: den vältränade kroppen. Istället för att bli så stark som möjligt var målet att få en så snygg kropp som möjligt.

Tysken Eugen Sandow på 1890-talet. Han ville inte bara visa styrka, utan även estetik och symmetri.

© George Steckel/Library of Congress

Under 1800-talets sista årtionden växte en stark kroppskultur fram i Europa och USA. Mottot "En sund själ i en sund kropp" återkom ständigt när hälsotrenden blommade upp inom medelklassen. Intresset för tävlingsidrott ökade, men den muskulösa, friska kroppen blev också ett populärt motiv i konsten.

Denna trend lyckades den vältränade tysken Eugen Sandow slå mynt av, genom att ta betalt för att visa upp sina muskler offentligt i England och USA.

Till skillnad från de starka män som var ett stående inslag på marknader och cirkusar betonade Sandows uppvisningar inte råstyrka utan symmetri och estetik.

År 1901 var han också med och arrangerade den första tävlingen för kroppsbyggare i London. Bland domarna fanns den berömde författaren Arthur Conan Doyle.

I mitten av 1970-talet bidrog kroppsbyggare som Arnold Schwarzenegger till att skapa en ny muskeltrend, som hjälpte till att sprida gymkulturen över världen.