Roberto Fortuna, Nationalmuseet & Wikimedia Commons
Fjærkappe Brasil

Danmarks nationalmuseum lämnar tillbaka ovanlig brasiliansk fjäderdräkt

Brasiliens nationalmuseum förlorade nästan hela sin etnografiska samling när museet brann ner 2018. Nu donerar Danmarks nationalmuseum en mycket sällsynt fjäderkappa för att återuppbygga museets samling.

I Brasilien har tupinambáfolket länge saknat sina unika ceremoniella tupinambákappor – tillverkade av röda fjädrar från Ibis-fågeln.

I hela världen känner man till endast elva av dessa speciella plagg, och fem av dem finns på Danmarks Nationalmuseum. Nu sjunker antalet till fyra.

År 2018 gick större delen av det brasilianska nationalmuseets samling upp i lågor under en omfattande brand. Nu hjälper länder från hela världen det återuppbyggda museet att bygga upp en ny samling.

Danmarks Nationalmuseum meddelade i ett pressmeddelande att museet återlämnar en av de bäst bevarade kapporna till Brasilien, där den kommer att ingå i en ny utställning om landets ursprungsbefolkning.

Kappan har varit i Danmarks ägo i mer än 300 år.

Viktigaste donationen till nytt museum

”Fjäderkappan har haft en framträdande plats i vår utställning, men den har en mycket större betydelse för den brasilianska befolkningen”, förklarar Christian Sune Pedersen, forskningschef på Danmarks Nationalmuseum.

”Genom att göra den tillgänglig i Brasilien kan den komma till nytta för de ursprungsbefolkningar som har historiska och kulturella band till den.”

I Brasilien är man mycket tacksam för det danska museets vilja att donera till det nya museet.

”Donationen av detta mycket viktiga brasilianska kulturföremål, som har så stor betydelse för så många människor, är det hittills viktigaste bidraget till den nya utställningen på Brasiliens första museum", säger Alexander Kellner, chef för Museu Nacional/UFRJ.

”För oss betyder donationen av Tupinambámanteln att en förfader återvänder”, förklarar Tupinambáledaren Babau.

© Roberto Fortuna, Nationalmuseet