Shutterstock
Mumier på British Museum

British Museum betraktar nu ordet ”mumie” som stötande

Kampen om vilka ord som är korrekta att använda har nått British Museum. Museet tänker inte längre använda ordet ”mummy”, som de anser är stötande gentemot forntidens egyptier.

British Museum i London använder inte ordet ”mummy” (mumie) för att beskriva nya utställningar av museets omkring 140 mumier – den största samlingen av mumier i världen utanför Kairo.

Ordet ”är stötande gentemot forntidens egyptier” och avhumaniserar döda människor, säger en talesperson för museet.

I stället använder museet nu uttrycken ”mumifierade människor” och ”mumifierade kvarlevor” om mumierna.

Andra museer har redan fattat beslutet

British Museum är inte det första brittiska museet som tar avstånd från det gamla begreppet. År 2021 beslutade The Great North Museum i Newcastle att inte längre använda ordet mumie om ”Irtyru”, en mumifierad kvinna från omkring 600 före Kristus.

Mumier på British Museum

I sina samlingar har British Museum mer än 140 mumier och otaliga andra föremål från det gamla Egypten.

© Shutterstock

Enligt museiintendent Jo Anderson beror förändringen på att ordet mumie väcker associationer till ”hemska monster, tack vare otaliga b-filmer”. Ordet förringade därmed mumiens mänsklighet, sa Jo Anderson år 2021.

British Museum understryker dock att museet inte har bannlyst ordet helt, utan framför allt kommer att undvika att använda det i samband med nya utställningar. Museet påpekar också att ”mumie” fortfarande förekommer på olika ställen på museet och på museets webbplats.

Ordet kommer från arabiskan

Ordet mumie kommer från det arabiska ordet mum, som betyder vax eller närmare bestämt bitumen, den brunsvarta restprodukt från råolja, som de gamla egyptierna använde under mumifieringsprocessen. Ordet förvanskades till ”mummy” av européer på 1600-talet.

Ordets upphov är ett annat skäl till att flera museer nu tar avstånd från det. Det påminner på ett olyckligt sätt om Storbritanniens koloniala förflutna, säger en talesperson för British Museum till tidningen Daily Mail.

Paul Dominique Philippoteaux målning Egypten

Storbritannien grävde ut, undersökte och exporterade otaliga mumier mellan åren 1882 och 1956, då britterna kontrollerade Egypten.

© Paul Dominique Philippoteaux

Det faktum att större delen av de många tusen föremålen på British Museum plundrats från sina ursprungliga platser, när Storbritannien var ett kolonialimperium, tycks dock inte betraktas som lika problematiskt av museet.

Trots otaliga krav och uppmaningar från regeringar, arkeologer och forskare runt om i världen har British Museum i stort sett alltid sagt nej till att lämna tillbaka föremål. År 2022 skrev till exempel 2 500 arkeologer under på en begäran att Rosettestenen borde återbördas till Egypten, vilket museet ignorerade.